Nyhetsflödet

Tuesday

Rättfärdig Handel – Hes 45


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Upphör med våld och förtryck och handla rätt och rättfärdigt  (Hes 45:9 FB)
På nytt utropar Herren ”Nu får det vara nog!” (vers 6). Gud förväntar sig att hans barn ska leva rättfärdiga liv. Men i stället för rättfärdighet ser han att hans folk utövar våld, förtryck och driver människor från hus och hem.

Herren förväntade sig även rättfärdighet i folkets affärstransaktioner. Vågarna måste visa rätt vikt annars är det stöld. (vers 11-12).

Herren har inte förändrat sig. Han förväntar också idag att hans barn ska leva rättfärdigt. Han förväntar sig att vi ska leva noggrant. Att vi ska leva rätt i både tanke, ord och handling. Kanske är det så att vår rättfärdighet prövas då det gäller affärer och materiella saker, på samma sätt som det var på Hesekiels tid.
Men även då vi strävar efter att leva ett rent liv kan vi misslyckas och vi får också be om förlåtelse för de synder vi inte gör avsiktligt. För de synder vi begår av misstag eller av okunnighet (vers 20).

No comments:

Post a Comment