Nyhetsflödet

Friday

Utan kompromiss - Ester 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ner för Haman, ty så hade kungen befallt. Men Mordokaj böjde inte knä och föll inte ner för honom."  (Est 3:2 FB)

Haman hade fått den främsta platsen bland Kungens furstar. Kungen hade befallt att alla skulle böja knä inför honom.

Folk i allmänhet böjde knä för Haman. Man kanske inte tyckte det var så farligt. Alla gjorde det. Men det fanns en som vägrade att böja sig för någon annan än Gud. Trots upprepade varningar anpassade sig inte Mordokai till det som alla andra gjorde.

Mordokai hade integritet. Han lät sig inte föras med i det som alla andra tyckte var OK. Han hade en inre kompass som var starkare än det omgivande samhällets kompass. Inte ens under hotet om bestraffning och död gav Mordokai vika. Han hade bestämt sig. Han ville leva utan kompromiss.

Hur är det med oss idag? Är vi villiga att bara följa med i det som för dagen är politiskt korrekt? Fruktar vi för vad andra kommer att säga eller göra mot oss? Var går våra gränser?

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom."  (Rom 12:2)

No comments:

Post a Comment