Nyhetsflödet

Tuesday

Varje morgon - Hes 46


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Folket i landet skall på sabbater och nymånader tillbe inför Herren.."  (Hes 46:3 FB)

Kapitlet handlar om regelbundenhet i tillbedjan. På sabbaten och på andra högtider ska man samlas i Guds hus (vers 3). Varje morgon ska man komma till Herren med sitt offer (vers 13-14).
Gud förändrar sig inte. Han förväntar sig fortfarande att hans folk ska samlas i Guds hus varje helg. Nya testamentet förstärker samma budskap "Låt oss inte överge våra egna sammankomster"  (Hebr 10:25).
Gud förväntar sig att vi varje morgon ska bära fram vårt offer till Herren. Nya testamentet talar om att vi ska bära fram lovets offer till Herren: "Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läååar som prisar hans namn"  (Hebr 13:15).
Regelbundenhet är viktig i vår gudsrelation. Både att mötas till gudstjänst varje söndag och att varje morgon ha en stilla stund tillsammans med Gud.

No comments:

Post a Comment