Nyhetsflödet

Wednesday

"Var är du?" - 1 Mos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ´Var är du?´" (1 Mos 3: 9 FB)

Adam befann sig i en situation där han inte alls var intresserade av gemenskap med Gud. Han gömde sig för Gud. Men Gud var fortfarande intresserad. Han söker efter varje människa.


"Var är du?"
Det är Guds fråga till varje människa. Gud frågar inte "Vad har du gjort?"
Vad du än har gjort, hur ditt liv än har sett ut, står Gud där och frågar efter dig.

Nya Testamentet är fullt av berättelser om människor som inte fått det till i sina liv. De kan ha misslyckats på många olika sätt. Jesus söker varje människa med frågan "var är du?" - Och så plockar han upp spillrorna av det som en gång varit ett liv och visar en väg vidare - "följ mig!"

Du kanske inte tycker att ditt liv ligger i spillror, men Jesus frågar dig ändå var du finns i livet. Han har en väg vidare för varje människa.

Tuesday

En helgad dag - 1 Mos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk" (1 Mos 2:3 FB)

En dag i veckan blev redan i skapelseordningen avskild för att ta ett steg tillbaka från vardagsarbetet.

-Gud välsignade den sjunde dagen.
Om man slår i synonymordboken på ordet välsignad får man fram synonymen välmående. Gud har gett oss vilodagen för att vi ska må bra. Vi behöver växlingen mellan vila och arbete för att leva ett gott liv och må bra. Om vi inte tar ett steg tillbaka på vår vilodag straffar vi oss själva, vi blir inte välmående och vi kan till och med bli sjuka.

-Gud...helgade den
Helgad betyr avskild. Den sjunde dagen är inte som alla andra dagar. Den är avskild från de andra dagarna. Den dagen ska inte användas till samma sak som de övriga sex dagarna. Helgad talar också om helighet. En dag där vi på ett speciellt sätt får ta tid att vara tillsammans med Herren. I gudstjänst och i enskild andakt och meditation.

-Den dagen vilade han från allt sitt verk
Vad är din normala verksamhet? Det är den du ska vila från. Om du hela veckan har ett stillasittande intellektuellt arbete så är det det du ska vila från. Det kan betyda att du gör någon fysisk aktivitet så din kropp får röra på sig eller något praktiskt arbete så att din tankeverksamhet får vila.

Gud har välsignad oss. Han vill att vi ska vara välmående. Han ger oss uppmaningen Tänk på vilodagen så att du helgar den.

Låt det bli ljust - 1 Mos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen  (Bilden: www.freefoto.com)
"Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus." (1 Mos 1:2-3 FB)

Låt det bli ljust = Varde ljus. Det är Gud! Det är hans natur. Han är ljus. Genom hela Bibeln ser vi hur Gud kommer in i hopplösa situationer där det bara råder mörker. Och så säger han "Låt det bli ljust" och människorna släpper in ljuset och förvandlingen sker. På nästan varje sida i evangelierna kan vi läsa om Jesus som kommer in i människors liv med hopp, helande och nytt liv.

På samma sätt ser han oss idag. Han ser vår oro och säger till oss att inte oroa oss. Han ser vår fruktan och han säger till oss att inte frukta. Han ser vårt mörker och han säger varde ljus. Så får vi släppa mörkret och låta Guds ljus flöda in i våra liv.

Monday

Försumma inte Guds hus - Neh 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sitt jordstycke i stället för att sköta sin tjänst. 11 Jag förebrådde föreståndarna detta och sade: "Varför har Guds hus blivit försummat?" (Neh 13:10-11 FB)

Nehemja hade varit bortrest en period. Då han kom tillbaka fann han att de som skulle göra tjänst i templet hade övergett sin sysla och återvänt var och en till sitt jordstycke. Då kallade Nehemja dem tillbka in i sina uppgifter.

Det kan komma stunder då vi blir frestade att överge det Gud kallat oss till och återvända till sörja för vårt eget i första hand.

Efter kosrsfästelsen sa Petrus till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." Det var just det livet Jesus hade kallat Petrus ifrån, för att han i stället skulle bli människofiskare.

Alla kristna har en kallelse att verka för Guds rike. Vi har alla olika uppgifter men alla samverkar till att Guds rike ska växa på jorden. Det kan finnas kristna idag som "återvänt till sitt jordstycke". Men om vi lyssnar riktigt noga kan vi höra hur Herren kallar oss tillbaka i tjänst.

Thursday

Välkommen til festen - Neh 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De frambar på den dagen stora offer och gladde sig, ty Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring." (Neh 12:43 FB)

Muren var byggd under stort motstånd. Esra hade läst Guds ord för folket och folket hade bekänt sina synder och givit löften till Gud.

Nu var det dags för invigningen av tempelmuren. Invigningsfesten beskrivs nästan som Jesusmanifestationen eller som Frälsningsarméns kongressmarsch. Man kommer med lovsångskörer och trumpeter från olika håll och strålar samman vid Guds hus (vers 40).

Det var en manifestation över Guds trofasthet och över hur Gud hade fört dem ut ur fångenskapen. Man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud (vers 46).

Centralt i manifestationen var också att man frambar stora offer till Gud (vers 43).

Då jag ser tillbaka på läsningen av Nehemjas bok ser jag alla viktiga ingredienser i Gudstjänsten sådan vi firar den ännu i dag, 2.500 år senare:

-Lovsång
-Körer och musikkårer
-Bibelläsning och bön
-Vittnesbörd om hur Gud fört oss från fångenskap till frihet
-Möjlighet till bekännelse av synder och att ta emot förlåtelse
-Möjlighet till överlåtelse och att ge nya löften till Gud
-Offer
-Mycket glädje

Wednesday

Var man på sin plats - Neh 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Folkets furstar bodde i Jerusalem. Det övriga folket kastade lott för att på så sätt var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondelar skulle bo i de andra städerna. 2 Folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem." (Neh 11:1 FB)

Muren var byggd. Man började fira Gudstjänst och läste Guds ord. Man bekände singa synder och ingick ett förbund med avsikten att i framtiden hålla sig till Guds ord.

Nu var det dags at organisera församlingen. Var man fick sin plats och sin funktion. Det talas om många olika tjänster i Guds församling:
-Lovsångsledaren (vers 17)
-Leviterna (vers 18)
-Dörrvakterna (vers 19)
-Prästerna (vers 20)
-Tempeltjänarna (vers 21)
-Tillsyningsmän för det praktiska arbetet (vers 22)
-Sångarna (vers 23)

Det behöver finnas en ordning även i dagens församling. Var man på sin plats. Det finns många olika tjänstegåvor som måste komma i funktion. Kroppen har olika delar och alla delarna är betydelsefulla.

Kan jag göra något idag för att uppmuntra någon att komma i funktion i sin tjänstegåva?
Kan jag gör något i dag för att bättre fullgöra det som är min tjänst i församlingen?

Tuesday

Löften - Neh 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...dessa slöt sig till de mest ansedda bland sina bröder och svor dyrt och heligt att leva efter Guds lag, den som gavs genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla fast vid och följa alla HERRENS, vår Herres, bud, lagar och stadgar." (Neh 10:29 FB)

I det föregående kapitlet bekände folket sina synder och bad Gud om förlåtelse. Nu var det dags att ta ut färdriktningen för framtiden. Att ange en viljeinriktning så att man inte ännu engång skulle komma bort från Herrens vägar. Folket svor dyrt och heligt.

Löften är en viktig del i en relation. Under bröllopsceremonin lovar brudparet varandra trohet. För att bli soldat i Frälsningsarmén måste man lova att leva på ett viss sätt.

För många känns det idag omodernt att lova en massa saker. Tänk om man inte kan hålla det?
Men Gud vill att vår relation till honom ska bygga på ett förbund där vi lovar varandra saker. Gud vill inte bara vi ska ingå förbundet med "vi får se hur det går"- inställningen.

Ingen skulle vara intresserad att ingå äktenskap med någon som säger: "Jag lovar inte att vara trogen mot dig. Vi får se vad som händer..."

Om du skulle avge ett löfte till Gud idag hur skulle det se ut? Skriv ned ditt löfte till Gud och se till att du med jämna mellanrum ser lappen du skrivit på så du inte glömmer det.

Gud vill ha fasta pålitliga relationer.

Monday

Syndabekännelse och förlåtelse - Neh 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De reste sig upp från sin plats och man läste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad HERREN, sin Gud." (Neh 9: 3 FB)

Jerusalems mur var färdigbyggd. Folket var samlat till gudstjänst. Gudstjänsten innehöll blandannat bibelläsning och syndabekännelse.
Då folket nu hade fått komma tillbaka till Jerusalem efter den babylonska fångenskapen, var man ivrig att inte på nytt hamna i den situationen att överge Herrens väg och på nytt bli ett underkuvat folk.
En stor del av kapitlet beskriver Guds trofasthet genom Israels historia. Och då man tänker tillbaka konstaterar man att fastän Gud i allt varit trofast, så har folket ändå vänt sig bort från Herren och hamnat i svårigheter.

Många människor tycker inte om att man talar om synd och skuld i dag därför att det gör människor ledsna och nedstämda. Den goda nyheten är att du kan bli av med sin skuld och få din synd förlåten:
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB)

Sunday

Vår styrka - glädje i Herren - Neh 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10)

Muren runt Jerusalem var färdigbyggd. Allt folket samlades och man bad Esra hämta Guds ord (vers 1). Folket visar en enorm respekt för Guds ord. Man hade byggt en speciell plattform där Esra skulle stå och läsa från Guds ord (vers 4).
Då han öppnade boken reste sig hela församlingen förväntansfullt (5), och då folket hörde Guds ord grät de allesammans (vers 9).
Esra läste inte bara från Guds ord, han utlade också texten så att folket förstod vad som lästes (vers 8).
Vi vet inte exakt vad han läste. Vi vet inte mycket om budskapet, men vi vet att han sa detta:
"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10).

Gud vill fortfarande att vi ska vara glada och visa vår glädje. Man kan ha motargument mot vad vi säger eller vad vi predikar, men det är svårt att ha motargument mot vår glädje. Och vi har orsak att vara glada. Herren har frälst oss och fört oss ut ur mörkrets välde och fört oss in i ljuset och glädjen hos Jesus.
"Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje ska vara fullkomlig" (Joh 15:11 FB)

Saturday

Frukta Gud - Neh 7

Kommentar till dagens bibelläsning.
"Till befälhavare över Jerusalem satte jag min bror Hanani och även Hananja, befälhavaren i borgen, ty denne var en pålitlig man och fruktade Gud mer än de flesta" (Neh 7:2)

Jerusalems murar var nu färdigbyggda. Nu gällde det att behålla det man åstadkommit. Nehemja behövde män som han kunde lita på som kunde ansvara för försvaret av muren. Hananja, var en av dem som fick det ansvaret.

Hans kvalifikationer för uppdraget var:
1/ ...att han var pålitlig
2/ ...att han fruktade Gud mer än de flesta

Sådana människor behövs även idag.
Vi behöver människor som vi kan lita på. Och de människor som verkligen kan uträtta något i Guds rike, är de människor som fruktar Gud, de som har en levande relation till Herren.

Thursday

Styrk du mina händer - Neh 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk"  (Neh 6:16 FB)

På nytt läggs det planer på att stoppa byggandet av Jerusalems murar. Dels genom försöka få folket att tappa modet och dels genom att helt enkelt döda Nehemja.

Men Nehemja söker styrka hos Herren och ber att Herren ska styrka hans händer (vers 9).

Til slut står muren färdig!! Men muren tas inte som ett tecken på Nehemjas skicklighet utan som en demonstration av Guds kraft. Då fienderna såg det kände de sig helt vanmäktiga (vers 16).

Vi har ibland så lätt att tro att allt beror på oss. Och då det går bra tar vi gärna åt oss äran. Men då Herren griper in och utför sitt verk får vi bara stå där med förundran, tillsammans med motståndarna! "De förstod att detta arbete var vår Guds verk".

Wednesday

Osämja - Neh 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men männen och deras hustrur började klaga högt över sina judiska bröder" (Neh 5:1 FB)

Det förra kapitlet handlade om hot utifrån då det omgivande samhället försökte stoppa byggandet av muren. Detta kapitel handlar om hotet inifrån. Då de egna inte kan hålla sams.

En grupp känner sig förfördelad och en grupp förtrycker den andra gruppen.

Guds folk kan stå emot mycket motstånd från de omgivande samhället. Men om Guds folk lider av inbördes osämja blir de ett lätt byte för de yttre motståndarna.

Jesus säger att det som slutligen kommer att övertyga världen om att Jesus var sänd av Gud är att de kristna kan stå samman som ett. (Joh 17:23)

Tuesday

Motstånd - Neh 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De som byggde på muren och de som lastade på och bar bördor gjorde sitt arbete med ena handen och i den andra höll de vapnet" (Neh 4:17 FB)

De som vände hem från fångenskapen i Babylon hade satt igång med att bygga upp Jerusalems murar. Men efterhand mötte de motstånd. De blev hånade (vers 1) och motståndarna gjorde planer på att döda dem (vers 11).

Vad skulle judarna göra? Skulle de fortsätta att bygga eller förbereda sig för att försvara sig?

De gjorde båda sakerna! Med ena handen utförde de arbetet och med den andra höll de vapnet, vilket i de flesta fall var ett svärd. I Nya Testamentet betecknas Guds ord med ett svärd.

Då vi bygger Guds rike här på jorden kommer vi också att möta motstånd. Vi måste ha fokus inställt på två områden: arbetet som måste göras (den ena handen) och förbindelsen med och beroendet av Gud och Guds ord (den andra handen).

Thursday

Sida vid sida - Neh 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Vid sidan av dem arbetade..." (Neh 3:9 FB)

Nehemja 3 är en översikt över dem som arbetade med att bygga upp Jerusalems murar. Kapitlet går runt hela muren och beskriver vem som arbetar var.

Arton gånger i kapitlet kommer samma budskap tillbaka, uttryckt i olika former: "Vid sidan av...", "Efter dem kom...", Bredvid dem..."

Det fick inte finnas några luckor. Det hjälper inte om muren är stark på ett ställe om den ligger öppen för fienderna ett annat ställe. Vi behöver varandra. Vi får stå "Vid sidan" av varandra.

Det hjälper inte om det finns en stark "superkristen". Kristi kropp består inte av en enda lem, utan av många och vi behöver varandra.

Varje del är viktig. Det är bara du som kan bygga på "ditt" frontavsnitt. Om inte "Din" del är hel riskerar hela kroppen att skadas.

Tuesday

Ha nära till bönen - Neh 2

Kommentar till den dagliga biblläsningen.
"Då bad jag till himmelens Gud, och svarade kungen" (Neh 2:4-5 FB)

Nehemja hade varit i bön inför Herren under flera dagar. Han hade gråtit och påminnt Gud om Guds löften.
Nu står han inför kungen och kungen frågar vad han önskar (vers 4). Där, mitt i samtalet, innan han svarar, bad han till himmelens Gud för att kunna svara på rätt sätt.

Det är viktigt att kristna avskiljer tid för att vara tillsammans med Herren i bön. Men det är lika viktigt att inte lämna gemenskapen med Gud då vi lämnar vår bönestund. Nehemja hade nära till bönen mitt under arbetet under dagen och kunde be Gud om vägledning.

Ha nära till bönen i vardagssituationerna och samtalen med andra människor. För, Herren är alltid nära dig.

Monday

Omvändelse - Nehemja 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"..om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag..." (Neh 1:9 FB)

Nehemja ber och gråter inför Herren under fångenskapen i Babylon. Nehemja påminner Herren om vad Herren tidigare lovat (vers 8).

Många profetior i Bibeln är ovillkorliga. De talar om vad som kommer att hända. Men här möter vi en villkorlig profetia: om ni gör det, så kommer Herren att göra det.

Folket omvände sig till Herren, och Herren lät folket komma tillbaka till Jerusalem.

Vad skulle inte kunna ske idag om Guds folk omvände sig av hela sitt hjärta och höll fast vid Guds ord? Vad skulle inte Herren kunna göra då?

Sunday

Omstart - Esra 10

Kommentar till den dagliga biblläsningen.
"Men bekänn nu inför Herren, era fäders Gud, och gör hans vilja" (Esra 10:11 FB)

Folket hade varit otrogna mot Gud (vers 2). De inser det, bekänner det och vill börja på nytt med att göra hans vilja (vers 11).

Vi behöver också utvärdera våra liv inför Herren. Många gånger finner vi att vi inte levt som vi borde. Men det finns alltid möjlighet för en ny start. Vi får göra som folket i Esra 10.

-bekänna
-be om förlåtelse och ta emot förlåtelse
-starta på nytt med viljeinriktningen att göra Guds vilja

Saturday

"Vi har ju övergett dina bud" - Esra 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Vad skall vi nu säga, vår Gud, om allt detta? Vi har ju övergett dina bud" (Esra 9: 10 FB)

Esra blev förskräckt då han förstod att folket hade blandat sig med de inkringliggande folken (vers 2). Esra kommer inför Herren och bekänner att folket har övergett Guds ord (vers 10).

Kyrkan av idag har en tendens att blanda in främmande läror och uttryckssätt i kyrkans liv. Man ser ofta kyrkor annonsera om mediationsformer med utgångspunkt i österns religioner. Det verkar som om det inte vore nog att tillbe Gud, utan man måste dessutom bland in andra former för religion för att kompensera bristerna i den den kristna tron.

Kyrkan av idag har på många sätt övergett tron på Guds ord och väljer ofta att gå helt andra vägar än dem som Herren givit oss i sitt ord.

Esra blev förskräckt och skämdes inför Gud då han såg folkets avfall. Hur reagera du på vår tids avfall?

Lita på Herren - Esra 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"...jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen: "Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl." (Esra 8:22 FB)

Esra skulle få återvända till Jerusalem efter lång tid i den babylonska fångenskapen. Han hade med sig mycket rikedomar till Templet som skulle byggas upp igen. Men han skämdes för att be om soldater till beskydd eftersom han tidigare uttalat sig så starkt om Herrens beskydd.

Esra valde till slut att sätta sin lit till Herren och resa utan eskort. Han fastade och bad och Herren beskyddade hans resa. Vem vet,det hade kanske slutat mycket sämre om han haft soldater med sig.

Många gånger har vi så lätt att sätta vår tillit till det världsliga och det materiella i stället för att lita på Herrens beskydd och ledning.

Men vi har löftet att om vi först söker Guds rike och hans rättfärdighet ska vi få allt annat i tillägg (Matt 6:33).

Thursday

Leva efter Guds ord – Esra 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Allt vad himmelens Gud befaller skall noggrant göras”   (Esra 7:23 FB)

I det sjunde kapitlet återvänder Esra själv till Jerusalem från Babel. Esras uppdrag från konungen var att undersöka om förhållandena i Jerusalem var enligt Guds lag (vers 14). Esra fick också befallningen att allt som Gud befallt skulle utföras (vers 23).

Hur är det i dag?
-Är förhållandena i Guds hus enligt Guds lag?
-Gör vi allt som Herren befallt?

Vad innebär Guds lag för oss i dag?
Ja, det första största och viktigaste budet är att vi ska älska Herren av ”hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd” (Matt 22:37), och därefter att ”du skall älska din nästa som dig själv” (Matt 22:39).

Kapitel 7 i Esra bok talar även om orsaken till att just Esra var lämplig för detta uppdrag: ”Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och att leva efter den” (vers 10)

Vi behöver även idag människor som vänt sitt hjärta till Guds lag och som vill leva efter den.

"En plats för offer" - Esra 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
”Huset skall byggas upp och vara en plats där man bär fram offer”  (Esra 6:3 FB)

Då man i Babel efterforskade vad som var bestämt om Jerusalem fann man en bokrulle med befallning om att Guds hus skulle byggas upp igen. Det står till och med skrivet vad det skulle användas till. Det skulle vara en plats där man skulle bära fram offer.

Den gammaltestammentliga offerkulten är för länge sedan avskaffad, men Nya Testamentet talar om vårt offer på ett nytt sätt.

-Vår lovsång är ett offer till Gud. Hebreerbrevet talar om att frambära lovets offer från våra läppar. (Hebr 13:15)
-Att ge oss själva till Gud som ett offer. Romarbrevet definierar gudstjänst som att bära fram sig själv som ett offer till Gud. (Rom 12:1).

Befallningen att bygga Gud hus står fortfarande kvar. Låt oss fylla Guds hus med lovsång till Gud. Men låt oss framförallt överlåta  oss själva som ett offer till Gud.