Nyhetsflödet

Sunday

Vår styrka - glädje i Herren - Neh 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10)

Muren runt Jerusalem var färdigbyggd. Allt folket samlades och man bad Esra hämta Guds ord (vers 1). Folket visar en enorm respekt för Guds ord. Man hade byggt en speciell plattform där Esra skulle stå och läsa från Guds ord (vers 4).
Då han öppnade boken reste sig hela församlingen förväntansfullt (5), och då folket hörde Guds ord grät de allesammans (vers 9).
Esra läste inte bara från Guds ord, han utlade också texten så att folket förstod vad som lästes (vers 8).
Vi vet inte exakt vad han läste. Vi vet inte mycket om budskapet, men vi vet att han sa detta:
"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10).

Gud vill fortfarande att vi ska vara glada och visa vår glädje. Man kan ha motargument mot vad vi säger eller vad vi predikar, men det är svårt att ha motargument mot vår glädje. Och vi har orsak att vara glada. Herren har frälst oss och fört oss ut ur mörkrets välde och fört oss in i ljuset och glädjen hos Jesus.
"Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje ska vara fullkomlig" (Joh 15:11 FB)

No comments:

Post a Comment