Nyhetsflödet

Saturday

Frukta Gud - Neh 7

Kommentar till dagens bibelläsning.
"Till befälhavare över Jerusalem satte jag min bror Hanani och även Hananja, befälhavaren i borgen, ty denne var en pålitlig man och fruktade Gud mer än de flesta" (Neh 7:2)

Jerusalems murar var nu färdigbyggda. Nu gällde det att behålla det man åstadkommit. Nehemja behövde män som han kunde lita på som kunde ansvara för försvaret av muren. Hananja, var en av dem som fick det ansvaret.

Hans kvalifikationer för uppdraget var:
1/ ...att han var pålitlig
2/ ...att han fruktade Gud mer än de flesta

Sådana människor behövs även idag.
Vi behöver människor som vi kan lita på. Och de människor som verkligen kan uträtta något i Guds rike, är de människor som fruktar Gud, de som har en levande relation till Herren.

No comments:

Post a Comment