Nyhetsflödet

Wednesday

Osämja - Neh 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men männen och deras hustrur började klaga högt över sina judiska bröder" (Neh 5:1 FB)

Det förra kapitlet handlade om hot utifrån då det omgivande samhället försökte stoppa byggandet av muren. Detta kapitel handlar om hotet inifrån. Då de egna inte kan hålla sams.

En grupp känner sig förfördelad och en grupp förtrycker den andra gruppen.

Guds folk kan stå emot mycket motstånd från de omgivande samhället. Men om Guds folk lider av inbördes osämja blir de ett lätt byte för de yttre motståndarna.

Jesus säger att det som slutligen kommer att övertyga världen om att Jesus var sänd av Gud är att de kristna kan stå samman som ett. (Joh 17:23)

No comments:

Post a Comment