Nyhetsflödet

Thursday

Styrk du mina händer - Neh 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk"  (Neh 6:16 FB)

På nytt läggs det planer på att stoppa byggandet av Jerusalems murar. Dels genom försöka få folket att tappa modet och dels genom att helt enkelt döda Nehemja.

Men Nehemja söker styrka hos Herren och ber att Herren ska styrka hans händer (vers 9).

Til slut står muren färdig!! Men muren tas inte som ett tecken på Nehemjas skicklighet utan som en demonstration av Guds kraft. Då fienderna såg det kände de sig helt vanmäktiga (vers 16).

Vi har ibland så lätt att tro att allt beror på oss. Och då det går bra tar vi gärna åt oss äran. Men då Herren griper in och utför sitt verk får vi bara stå där med förundran, tillsammans med motståndarna! "De förstod att detta arbete var vår Guds verk".

No comments:

Post a Comment