Nyhetsflödet

Thursday

Välkommen til festen - Neh 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De frambar på den dagen stora offer och gladde sig, ty Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring." (Neh 12:43 FB)

Muren var byggd under stort motstånd. Esra hade läst Guds ord för folket och folket hade bekänt sina synder och givit löften till Gud.

Nu var det dags för invigningen av tempelmuren. Invigningsfesten beskrivs nästan som Jesusmanifestationen eller som Frälsningsarméns kongressmarsch. Man kommer med lovsångskörer och trumpeter från olika håll och strålar samman vid Guds hus (vers 40).

Det var en manifestation över Guds trofasthet och över hur Gud hade fört dem ut ur fångenskapen. Man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud (vers 46).

Centralt i manifestationen var också att man frambar stora offer till Gud (vers 43).

Då jag ser tillbaka på läsningen av Nehemjas bok ser jag alla viktiga ingredienser i Gudstjänsten sådan vi firar den ännu i dag, 2.500 år senare:

-Lovsång
-Körer och musikkårer
-Bibelläsning och bön
-Vittnesbörd om hur Gud fört oss från fångenskap till frihet
-Möjlighet till bekännelse av synder och att ta emot förlåtelse
-Möjlighet till överlåtelse och att ge nya löften till Gud
-Offer
-Mycket glädje

No comments:

Post a Comment