Nyhetsflödet

Thursday

"En plats för offer" - Esra 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
”Huset skall byggas upp och vara en plats där man bär fram offer”  (Esra 6:3 FB)

Då man i Babel efterforskade vad som var bestämt om Jerusalem fann man en bokrulle med befallning om att Guds hus skulle byggas upp igen. Det står till och med skrivet vad det skulle användas till. Det skulle vara en plats där man skulle bära fram offer.

Den gammaltestammentliga offerkulten är för länge sedan avskaffad, men Nya Testamentet talar om vårt offer på ett nytt sätt.

-Vår lovsång är ett offer till Gud. Hebreerbrevet talar om att frambära lovets offer från våra läppar. (Hebr 13:15)
-Att ge oss själva till Gud som ett offer. Romarbrevet definierar gudstjänst som att bära fram sig själv som ett offer till Gud. (Rom 12:1).

Befallningen att bygga Gud hus står fortfarande kvar. Låt oss fylla Guds hus med lovsång till Gud. Men låt oss framförallt överlåta  oss själva som ett offer till Gud.

No comments:

Post a Comment