Nyhetsflödet

Tuesday

Låt det bli ljust - 1 Mos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen  (Bilden: www.freefoto.com)
"Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus." (1 Mos 1:2-3 FB)

Låt det bli ljust = Varde ljus. Det är Gud! Det är hans natur. Han är ljus. Genom hela Bibeln ser vi hur Gud kommer in i hopplösa situationer där det bara råder mörker. Och så säger han "Låt det bli ljust" och människorna släpper in ljuset och förvandlingen sker. På nästan varje sida i evangelierna kan vi läsa om Jesus som kommer in i människors liv med hopp, helande och nytt liv.

På samma sätt ser han oss idag. Han ser vår oro och säger till oss att inte oroa oss. Han ser vår fruktan och han säger till oss att inte frukta. Han ser vårt mörker och han säger varde ljus. Så får vi släppa mörkret och låta Guds ljus flöda in i våra liv.

No comments:

Post a Comment