Nyhetsflödet

Monday

Vänd om - Sak 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vänd om till mig, säger HERREN Sebaot, så skall jag vända om till er, säger HERREN Sebaot."  (Sak 1:3 FB)

Sakarja profeterar och säger vänd om! Att vända om innebär att gå tillbaka den väg man kom på. Att gå tillbaka dit man kommer ifrån.

Det är en uppmaning till Guds folk som har avlägsnat sig från Gud och behöver vända om och komma tillbaka till Gud. Samma uppmaning når oss i Jakobs brev 4:8.

Det är en uppmaning som vi ständigt måste leva i. Det är så många saker som vill dra bort vår uppmärksamhet från närheten till Gud. Många dåliga saker, naturligtvis, men även många bra saker. Vi kan bli så upptagna av kristet arbete att vi mister kontakten med Kristus själv.

Då får vi ta till oss uppmaningen: Vänd om! Och då vi gör det - då finns Han där!

Thursday

Rut

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen i Ruts bok

Genom generationer - Rut 4

Komentar till den dagliga bibelläsningen
"Grannkvinnorna gav honom ett namn och sade: "Noomi har fått en son". De kallade honom Obed och han blev far till Isai, Davids far."  (Rut 4:17 FB)

Våra liv har till stor del präglats av våra föräldrar. Var vi föddes och våra uppväxtförhållande har spelat stor roll i vår utveckling. Vära föräldrars liv har till stor del präglats av deras föräldrar. Kommande generationer kommer till stor del att präglas av våra liv och de val vi gör i våra liv.

Rut, en utfattig invandrarkvinna, blir genom sin trofasthet och tillit till Gud, stammoder åt kung David och senare till Jesus.

Våra liv påverkar. Även om vi inte själva har barn påverkar våra liv andra människor och våra liv är en del av världhistorien. Våra liv och våra val kan bidra till det bättre eller till det sämre. Våra liv spelar roll. Lev det väl. i Trofasther och tillit till Gud.

Sunday

Allt vad du säger vill jag göra - Rut 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Allt vad du säger vill jag göra"  (Rut 3:5+11 FB)

Två gånger i det tredje kapitlet kan vi läsa orden: "Allt vad du säger vill jag göra". Först är det Rut som uttalar orden till sin svärmor Noomi (vers 5), och sedan är det Boas som uttalar orden till Rut (vers 11).

Det är gott då människor uttrycker tillit till andra människors omdöme. Men tänk om detta uttalande kunde få vara en livsprincip i vårt liv i förhållande till Gud.

Det viktigaste i livet är ändå att lyssna till Gud. Men det räcker inte med att bara lyssna. Mannen som byggde sitt hus på lösan sand, lyssnade också till Gud, men han gjorde inte som Guds sa (Luk 7:26).

Det behövs människor idag som börjar varje dag med att ta sig tid att lyssna till Gud och sedan säger:
"Allt vad du säger vill jag göra"

Friday

Det lönar sig att följa Herren - Rut 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN skall löna dig för vad du har gjort. Ja, full lön skall tillfalla dig från HERREN, Israels Gud, som du har kommit till för att finna tillflykt under hans vingar"  (Rut 2:12 FB)

Det lönar sig att följa Herren. Även om det inte alltid ser ut så. Rut lämnade sitt land och gav sig ut i det okända utan några garantier. Hon lämnade tryggheten i sin sociala miljö för att att följa med sin svärmoder till ett främmande land i fattigdom.

Men det visade sig för Rut att det lönar sig att följa Herren. Boas förmedlar ett löfte från Gud om att Gud ska löna Rut för det hon gjort. Och orsaken till Rut blir belönad var att hon sökt sin tillflykt under Guds vingar (vers 12).

Var söker du din tillflykt? I det materiella? I berömmelse? Eller hos Gud?

Thursday

Förebild - Rut 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud"  (Rut 1:16 FB)

Noomi hade med sin familj flyttat till ett främmande land med sin man och sin atvå söner. Mannen dog strax efter flytten. Pojkarna gifte sig och tio år senare dog bägge sönerna. Noomi, som hade förlorat allt i livet, bestämde sig då för att flytta tillbaka till sitt hemland. (vers 1-5)

En av svärdöttrarna, Rut, hade bestämt sig för att följa med Noomi till det för henne okända landet. Hon var inte tvungen till det, men hon var tydligen fast övertygad om att det var det rätta för henne. Tydligen hade Noomis gudsrelation gjort ett starkt intryck på henne. En av förklaringarna till att Rut ville följa med Noomi var: "Din Gud är min Gud". Noomi hade varit en förebild som var värd att följa.

Jag skulle önska att jag levde så att andra människor skulle säga detsamma till dig. Att de skulle säga: "Jag har sett hur du lever och din gudsrelation. Nu har jag bestämt mig: Din Gud är min Gud."

Tuesday

Habackuk

Kommentarer från den dagliga bibelläsningen i profeten Habackuk

Låt ditt verk få liv igen - Hab 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRE, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. HERRE, låt ditt verk få liv igen i våra dagar, låt det bli känt i vår tid"  (Hab 3:2 FB)

Habackuk ber. Han har hört budskapet om Herren och han ber att det ska få liv igen.

Habackuk bad att det skulle få liv i hans dagar, jag ber att det ska få liv i våra dagar.

Det är så lätt att Guds verk i församlingen bara blir verksamhet. Och även om det är en bra verksamhet, kan det inte mätta vårt behov. Vi är skapade för gudsgemenskap. För att uppleva mötet med Gud själv och att uppleva att det är "liv, ja liv i överflöd" (Joh 10:10).

Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar!

Sunday

Lyssna på Gud - Hab 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han skall tala till mig"  (Hab 2:1 FB).

Att stå på vakt. Att vänta på att Herren ska tala. Att ha hela uppmärksamheten vänd till Herren. Vilken underbar inställning i livet.

Jag kan tänka mig att profeten var trött på sitt eget funderande och ältande. Han talar om att han önskar få svar på sin klagan (vers 1). Då flyttar han uppmärksamheten från sin klagan och vänder sig i förväntan till att lyssna på Herren.

Det är så jag vill leva mitt liv. Att ständigt vara beredd att lyssna. Att ha min uppmärksamhet och min beredskap vänd till Herren och till vad Han ska säga till mig.

Friday

Hur länge? Varför? - Hab 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att du hör, ropa högt till dig över våld, utan att du räddar? Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände?" (Hab 1:2-3 FB)

Profeterna i Gamla Testamentet frågar sig ofta:
-Hur länge ska vi vänta?
-Varför går det bra för de orättfärdiga, medan de rättfärdiga får lida?

Vi lever i en fallen värld. Det finns mycket ondska i världen. Det är till och med så att "hela världen är i den ondes våld" (1 Joh:5:19).

Men vi vet att det goda till slut ska segra då Jesus kommer tillbaka och återställer allt. Under tiden får vi vara ljuspunkter i allt det mörka. Vi får vara platser där bönen får sin uppfyllelse: "Låt ditt rike komma, låt din vilja ske".

Wednesday

Nahum

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen

Var finns herdarna? - Nah 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Dina herdar har slumrat in, du Assurs kung, dina förnäma män ligger i ro. Ditt folk är skingrat uppe på bergen, och ingen samlar ihop det." (Nah 3: 18 FB)

Vi behöver herdar i Guds församling. Omsorgsmänniskor. Människor som bryr sig om hur andra har det. Människor som tar tid att lyssna, förstå och hjälpa.

Det finns många skadade människor i församlingen. Några kom till församlingen skadade och behöver kärlek och omsorg. Några har kanske till och med blivit skadade i eller av församlingen.

I dagens kapitel har herdarna slumrat in. De tar inte sitt ansvar. Folket blir skingrat. Ingen frågar efter dem och ingen samlar ihop dem.

I Hesekiel finns motsvarande profetia mot herdarna som har slutat att ta sitt ansvar:
"Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva!...
...De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. 5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde." (Hes 34:2-5)

Herdar i detta sammanhang behöver inte vara den som är ledare för församlingen. Gud kallar många till att vara herdar, omsorgsmänniskor som kan älska och vårda dem som lider.
Kanske Gud har kallat dig til den uppgiften?

Tuesday

Bevaka dina fästen - Nah 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Bevaka dina fästen! Spana utåt vägen, rusta dig, samla all din kraft" (Nah 2:1 FB)

Uppmaningen lyder "bevaka din fästen". Och i det följande kapitlet uppmanas vi att förstärka våra fästen (Nah 3:14). Detta för att hindra att plundrare ska komma och stjäla (vers 2).

Den kristna församlingens fästen har alltför ofta varit försvagade. Församlingen har inte vårdat sina fästen, man har inte förstärkt tältpluggarna. Församlingen har legat öppen för plundrare.

Församlingens värderingar och församlingens livsstil har legat öppen för invasion. De omkringliggande värderingarna har fått tränga in och bryta ned den tro och de etiska ställningstaganden som församlingen tidigare stått som garant för. Kvar står en förvirrad församling som inte vet på vilket ben de ska stå.

Församlingen måste på nytt ta till sig varningsropet från Nahum:
"En folkförskingrare drar upp emot dig. Bevaka dina fästen! Spana utåt vägen, rusta dig, samla all din kraft" (vers 1)

Sunday

Ett sönderbrutet ok - Nah 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Nu skall jag bryta sönder hans ok över dig, dina band skall jag slita av"  (Nah 1:13 FB)

Vilket budskap till den som vacklar och nästan faller under bördan av sitt ok. Vilket budskap till den som känner sig bunden i en situation eller som känner sig bunden av synd.

Det finns befrielse! Herren vill bryta sönder ditt ok. Herren vill slita av banden som håller dig fången.

Om vi bara vågar tro det. Om vi bara vågar ta emot det.

Thursday

En räddad skara - Obadja

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men på Sion skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig"  (Ob 17 FB)

Obadja är Bibelns kortaste bok och handlar om att Herrens dag är nära (vers 15) och att det på denna domens dag skall finnas en räddad skara (vers 17).

Även om profetian riktas mot en historisk situation där och då, talar den också in i framtiden om den yttersta tiden då Jesus ska komma tillbaka. Det kommer att bli en domens dag och det kommer att finnas en räddad skara, en helig skara.

Det är så Jesus vill se församlingen då han kommer tillbaka: "Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynka eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara" (Ef 5 27 FB).

"Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,  medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta." (2 Petr 3:10-12 FB)

"Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." (1 Joh 3:3 FB)

Wednesday

Josua bok

Mini-kommentarer till varje kapitel i Josua bok

Valet - Jos 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men om ni inte vill tjäna HERREN, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN." (Jos 24:15 FB)

Det handlar om att välja. Antingen väljer vi helhjärtat att tjäna Herren och då kommer det att få konsekvenser för vårt liv, eller också väljer vi något annat som då kommer att få helt andra konsekvenser för vårt liv.

Då Josua deklarerat vad han väljer svarade folket flera gånger att även de vill tjäna Herren (vers 18+21+24).

Även vi har ett val att göra. Vad blir ditt svar? Det handlar om ett livsval. Men det handlar även om ett val för varje dag för varje stund.

Det är dags att bestämma sig: "välj idag vem ni vill tjäna" (vers 15)