Nyhetsflödet

Wednesday

Var finns herdarna? - Nah 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Dina herdar har slumrat in, du Assurs kung, dina förnäma män ligger i ro. Ditt folk är skingrat uppe på bergen, och ingen samlar ihop det." (Nah 3: 18 FB)

Vi behöver herdar i Guds församling. Omsorgsmänniskor. Människor som bryr sig om hur andra har det. Människor som tar tid att lyssna, förstå och hjälpa.

Det finns många skadade människor i församlingen. Några kom till församlingen skadade och behöver kärlek och omsorg. Några har kanske till och med blivit skadade i eller av församlingen.

I dagens kapitel har herdarna slumrat in. De tar inte sitt ansvar. Folket blir skingrat. Ingen frågar efter dem och ingen samlar ihop dem.

I Hesekiel finns motsvarande profetia mot herdarna som har slutat att ta sitt ansvar:
"Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva!...
...De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. 5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde." (Hes 34:2-5)

Herdar i detta sammanhang behöver inte vara den som är ledare för församlingen. Gud kallar många till att vara herdar, omsorgsmänniskor som kan älska och vårda dem som lider.
Kanske Gud har kallat dig til den uppgiften?

No comments:

Post a Comment