Nyhetsflödet

Thursday

Förebild - Rut 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud"  (Rut 1:16 FB)

Noomi hade med sin familj flyttat till ett främmande land med sin man och sin atvå söner. Mannen dog strax efter flytten. Pojkarna gifte sig och tio år senare dog bägge sönerna. Noomi, som hade förlorat allt i livet, bestämde sig då för att flytta tillbaka till sitt hemland. (vers 1-5)

En av svärdöttrarna, Rut, hade bestämt sig för att följa med Noomi till det för henne okända landet. Hon var inte tvungen till det, men hon var tydligen fast övertygad om att det var det rätta för henne. Tydligen hade Noomis gudsrelation gjort ett starkt intryck på henne. En av förklaringarna till att Rut ville följa med Noomi var: "Din Gud är min Gud". Noomi hade varit en förebild som var värd att följa.

Jag skulle önska att jag levde så att andra människor skulle säga detsamma till dig. Att de skulle säga: "Jag har sett hur du lever och din gudsrelation. Nu har jag bestämt mig: Din Gud är min Gud."

No comments:

Post a Comment