Nyhetsflödet

Monday

Vänd om - Sak 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vänd om till mig, säger HERREN Sebaot, så skall jag vända om till er, säger HERREN Sebaot."  (Sak 1:3 FB)

Sakarja profeterar och säger vänd om! Att vända om innebär att gå tillbaka den väg man kom på. Att gå tillbaka dit man kommer ifrån.

Det är en uppmaning till Guds folk som har avlägsnat sig från Gud och behöver vända om och komma tillbaka till Gud. Samma uppmaning når oss i Jakobs brev 4:8.

Det är en uppmaning som vi ständigt måste leva i. Det är så många saker som vill dra bort vår uppmärksamhet från närheten till Gud. Många dåliga saker, naturligtvis, men även många bra saker. Vi kan bli så upptagna av kristet arbete att vi mister kontakten med Kristus själv.

Då får vi ta till oss uppmaningen: Vänd om! Och då vi gör det - då finns Han där!

No comments:

Post a Comment