Nyhetsflödet

Tuesday

Var stilla inför Herren - Sak 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Var stilla inför Herren, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning." (Sak 2:13 FB)

Kapitlet framhåller Guds omsorg om sina barn: "Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten" (vers 8)

Du är hans ögonsten som han alltid har framför sina ögon. Men Gud vill också att vi ska bli stilla inför honom i bön och tillbedjan och möta hans blick.

Det är från det mötet, där våra ögon vänder sig till Gud och där vi finner att han redan "har vänt sitt ansiktet till oss", det är från det mötet som hela vårt kristna liv och vår tjänst utgår.

No comments:

Post a Comment