Nyhetsflödet

Monday

Herren kommer - Sak 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder." (Sak 14:4 FB)

I Sakarja 14 förutsägs många detaljer om Jesus återkomst. Herren kommer fysiskt tillbaka till jorden (vers 4), tillsammans med alla heliga (vers 5). Herren upprättar sitt rike över hela jorden (vers 9).

Genom hela Nya Testamentet växer Jesu återkomst fram till det stora huvudtemat: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen" (Apg 1:11).

Bibelns allra sista verser uttrycker längtan om Jesu snara återkomst: "Amen, kom, Herre Jesus!" (Upp 22:20)

No comments:

Post a Comment