Nyhetsflödet

Wednesday

Innan det är för sent! - Sef 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Församla er, ja, kom samman, du folk utan blygsel, innan ännu beslutet genomförs - som agnar far den dagen fram - innan HERRENS vredesglöd kommer över er, ja, innan HERRENS vredes dag kommer över er.  Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller." (Sef 2:1-3 FB)

Sefanja kapitel två fortsätter att utmåla de svåra tider som kommer att komma över jorden som kan jämföras med Jesu beskrivning av de sista dagarna (Matt 24:6-12).

I Matteusevangeliet leder Jesu undervisning fram till uppmaningen att hålla ut till slutet (Matt 24:13) och till uppmaningen att vaka i berättelsen om de tio jungfrurna (Matt 25:13)

I Sefanja finns samma varningsord om att söka Herren (vers 3) innan det är försent (vers 2). Det finns även ett hopp om räddning på den yttersta dagen (vers 3).

Bibelns budskap är klart. Den här jorden ska inte bestå för evigt. Det finns ett slut på denna tidsålder. Sök Herren innan det är för sent!

No comments:

Post a Comment