Nyhetsflödet

Wednesday

Herren visslar - Sak 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag skall vissla på dem och föra dem samman, ty jag har befriat dem. De skall bli talrika som förut"  (Sak 10:8 FB)

Herren samlar sitt folk som man samlar ihop sina barn med en visselsignal. Signalen kanske bara känns igen av de egna barnen, men då de hör den så kommer de. Känner du igen signalen från Herren?

Herren samlar sitt folk och gör dem talrika. Människor kommer till och antalet ökar. Då han samlat folket gör han dem "starka i Herren, och i hans namn skall de gå fram, säger Herren"  (vers 12)

-Herren samlar sin här
-Herren gör oss starka
-Herren sänder oss ut

Visselsignalen ljuder. Vill du gå med?

No comments:

Post a Comment