Nyhetsflödet

Thursday

Herren hade förväntat mer - Jes 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet."  (Jes 5:7 FB)

Profeten Jesaja skildrar hur Herren vårdat och visat omsorg om sitt folk på samma sätt som man visar omsorg om sin vingård. Och Herren hade förväntat en skörd av äkta druvor, men vingården gav bara vilddruvor (vers 2). Han hade förväntat rättfärdighet, men fann bara orättfärdighet (vers 7).

Herren går tillrätta med folket som vänder upp och ned på alla begrepp:
"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!" (vers 20).

På samma sätt förväntar Herren idag att hans folk ska vända sig bort fån det onda och frambringa Andens frukt (Gal 5:22-23) i sina liv för att ära Herren.

No comments:

Post a Comment