Nyhetsflödet

Saturday

"Ni sår mycket men skördar lite" - Hagg 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni sår mycket men skördar litet." (Hagg 1:6 FB)
"Ni väntade er mycket, men se, det blev litet" (Hagg 1:9 FB)

Många kan känna igen sig i Haggais profetia till folket. Församlingen/kåren har arbetat och arbetat, men resultatet har blivit klent. Man hade trott och förväntat att människor skulle komma och bli frälsta, men skörden blev liten.

I Haggai avslöjas även orsaken till den dåliga skörden. Folket var mycket mer fokuserat på sitt eget än på Herrens verk. Även inom den kristna församlingen kan man bli mycket mer fokuserad på sin egen framgång än på Guds. Man kan strida för sina egna idéer i stället för att lyssna på Herren.

Vi måste komma tillbaka till bönen "låt din vilja ske" och inte bara min egen vilja. "Låt ditt rike komma" och inte mitt rike.

Men i Haggai vände folket om och lyssnade på Herren (vers 12). Herren svarade med uppmuntrande ord (vers 13) och folket fylldes av nytt mod och börjad arbeta på Herrens hus (vers 14).

No comments:

Post a Comment