Nyhetsflödet

Thursday

Genom Guds Ande - Sak 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot." (Sak 4:6 FB)

Serubbabel mötte stora problem.
"Vem är du, du stora berg?" (vers 7) - först måste problemet identifieras.
"..du skall förvandlas till jämn mark" (vers 7) - då problemet identifierats kommer ett löfte om att problemet ska lösas.
"..genom min Ande, säger HERREN" (vers6) - budskapet talar också om att problemet inte kommer att kunna lösas med mänskliga metoder utan bara genom Guds Ande.

-Om vi bara kunde lära oss att lita mer på Guds Ande än på vår mänskliga förmåga kanske även vi skulle få se fler stora problem lösas på ett gudomligt sätt.

No comments:

Post a Comment