Nyhetsflödet

Monday

Vika av från vägen - Mal 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty prästens läppar skall bevara kunskap, och undervisning skall man hämta från hans mun. Han är en budbärare från HERREN Sebaot. Men ni har vikit av från vägen, genom er undervisning har många kommit på fall."  (Mal 2:7-8 FB)

Herren går tillrätta med folket. Folket har kommit på avvägar och vikit av från Guds väg. Orsaken till att folket gått vilse är att de haft präster och ledare som har givit dem felaktig undervining.

 Herren hade förväntat att prästerna skulle hämta sin undervisning från Herrens mun och vara budbärare från Herren (vers 7). Men i stället har prästerna undervisat sina egna läror och vänder läran helt upp och ned. Man undervisar att det som är fel är rätt (vers 17). Det har lett till att folket kränker det som Gud håler heligt och blandar sig med främmande gudat (vers 11).

Då vi läser detta kan vi bara med sorg konstatera att situationen inte har blivit bättre i våra dagar. Det finns idag många lärare inom kristenheten som förleder folket bort från Herrens ord.

Hjälp oss Herre att se din väg!

No comments:

Post a Comment