Nyhetsflödet

Friday

Rening för Guds folk - Sak 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han sade: "Detta är ondskan." Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen."  (Sak 5:8 FB)

Kapitlet innehåller två visioner som båda har att göra med synd.

Den första visionen handlar om Guds dom över synden. Sakarja ser en enorm pappersrulle på himlen som förkunnar en dom över alla som gör det onda (vers 2-3).

Den andra visionen handlar om hur Gud vill rena sitt folk från synden i deras liv. Sakarja ser en kvinna i en korg som representerar ondskan (vers 8). Ondskan övertäcks av ett blylock och flygs bort av två änglar.
"Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen" (vers 9)

Vinden på hebreiska är samma ord som ande, så versen kunde likaväl kunna översättas med "..och anden tog tag i deras vingar.."

Det kanske inte är en tillfällighet att just storken är omnänd i visionen. Det hebreiska ordet för stork har samma stam som ordet för "uthållig kärlek".

Det kan peka på den helige Andes önskan att rena oss, som ett uttryck för Guds uthålliga kärlek.

Den här visionen vill hjälpa oss att se hur allvarligt Gud ser på synden, men också Guds önskan att fullständigt ta bort vår synd och rena oss (1 Joh 1:9)

(För att få hjälp att förstå detta kapitel har jag rådfrågat New Bible Commentary, 21st Century Edition)

No comments:

Post a Comment