Nyhetsflödet

Sunday

Förakt för Herren - Mal 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig?" (Mal 1:6 FB)

Malaki förmedlar Herrens ord till folket, formulerat i frågor. Frågorna handlar om förhållandet mellan lära och liv. Folket har en stark bekännelse av Gud som fader och herre, men lever inte alls upp till den bekännelsen.

Att vara kristen är att bekänna Jesus som Herre i sitt liv.
-På bilket sätt kan man se att Jesus är Herre i mitt liv?
-Är mitt liv ett klart vittnesbörd om att mitt liv är underordnat Herren?

1 comment:

 1. Jesus för fram "lagen" och "Fader vår".
  Ett sammandrag av Israels väg, 5000 år, fram till sitt budskap om frälsning från den "stora oredan" där nu landet ses ockuperat av de två VM.
  Rom: VM i organiserast blixtkrig samtidigt som lämpliga gudsämnen eftersöks utefter vägarana för att kidnappas och därefter iordningsställas efter den modell som tidigare visat sej stötta väl- truppernas hantverk och långsiktiga fredsarbete.
  Därtill i maskopi står VM i finkultur - självaste Aten, med de flesta gudar och ideologier av alla de slag ordnade i lundar med sina egna prästerksap och lärare i dramatiska funktioner; meningar som landet har att sluta sej till för att vara den främste kulturbärare till folkens väl.
  Denna översikt av läget var vad som synagogan kunde utläsa av Barabbas-klanens undersökningar
  med hjälpa av sina arrangerade situationer där roms ledare och Atens rådgivare själva reogjorde för vad de var ute efter - entligen - se
  barabbasberättelsen i vårt NT. Den samma konstart som användes av Lars Vilk när han i Uppsala universitet ordnade föredrag om "fredens religion" där freden höll på att kosta honom livet!!!
  Ett förtydligande som oftast används av dem med tillgång till rättfärdighet som kan få lögnare att, mot sin vilja, tala sanning.
  Barabbas var utsänd av synagogan och gav den klart besked om det svåra läget för dem och hela landet.

  ReplyDelete