Nyhetsflödet

Thursday

En hjälte som kan frälsa - Sef 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel" (Sef 3:17 FB)

Hur ser du på dig själv? Vad är det du ser då du ser dig själv i spegeln?

I denna vers får vi en inblick i vad Herren ser då han ser på dig. Han blir glad då han ser dig. Han ser på dig med kärlek. Han blir så glad då han ser dig att han brister ut i jubelrop.

Kan du ta till dig den bild Herren har av dig? Han skriver detta i sitt ord för att han vill förmedla sin bild av dig till dig. Ta emot den!

Herren bor i dig - en hjälte som frälsar!

No comments:

Post a Comment