Nyhetsflödet

Monday

En öppen källa till rening - Sak 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet"  (Sak 13:1 FB)

Ännu en profetia som pekar fram mot Jesus. Källan till rening från synd och orenhet öppnades då Jesus gav sitt liv för oss och förlåten i Templet, som varit en skiljelinje mellan Gud och människor öppnades.

Idag är källan öppen och tillgänglig för var och en som tror.

"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9 FB)

No comments:

Post a Comment