Nyhetsflödet

Saturday

Dagen kommer! - Mal 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetetns sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås"  (Mal 4:2 FB)

Det allra sista kapitlet i Gamal Testamentet handlar, på samma sätt som det sista kapitlet i Nya Testamentet, om att Jesus skall komma.

Men innan Jesu återkomst kommer Herren att sända profeten Elia (Johannes) (vers 5).

På samma sätt som den övriga Skriften talar kapitlet om den dubbla utgången. Ingen blir "tvångsfrälst" mot sin vilja. Varje människa måste själv välja och våra val här i livet ger eko in i evigheten.

No comments:

Post a Comment