Nyhetsflödet

Thursday

En herde för slaktfåren - Sak 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så sade Herren, min Gud: "Bli en herde för slaktfåren" (Sak 11:4 FB)

Herren utser en herde för slaktfåren. Slaktfåren var de fåren som var bestämda att slaktas. Fåren hade fått sin dödsdom och Herren utser en herde för dem.

På samma sätt är en dödsdom uttalad över människorna. Vi är alla syndare och syndens lön är döden (Rom 6:23).

Men Jesus har utsetts till vår herde. En herde som ger sitt liv för att rädda oss från döden och ge oss evigt liv.

I kapitlet finns det flera direkta anspelningar på Jesus. Herden värde sattes till trettio siklar silver, priset för en slavs liv, det pris som Judas fick för att förråda Jesus.

Vi är utsedda till slaktfår, men får bli räddade genom Jesus och vi får nytt liv genom Honom.

No comments:

Post a Comment