Nyhetsflödet

Sunday

Falsk laglydnad - Sak 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter."  (Sak 7:11-12 FB)

Folket hade fullgjort sina yttre religiösa förpliktelser. De hade fastat och klagat den femte och sjätte månaden under sjuttio år (vers 5). Och Herren frågar dem om det verkligen var för Honom de fastat.

Religiösa ceremonier och yttre handlingar kan aldrig ersätta hjärtats inställning eller kärleken till Gud och människor.

Gud hade förväntat 
-att de skulle visa varandra godhet och barmhärtighet (vers 9)
-att de skulle värna om änkan, den faderlöse, främlingen och den fattige (vers 10)
-att de inte skulle tänka ut ont mot varandra

Istället för det Gud förväntat
-utförde de religiösa ceremonier och handlingar
-stängde de sina öron för Guds röst (vers 11)
-gjorde de sina hjärtan hårda så att de inte hörde undervisningen från Gud (12)
-ville de inte höra när Gud ropade (vers 13)

Detta var Guds budskap till sina barn på den tiden. Tänk om Han säger detsamma till oss idag då Han ser våra liv?

No comments:

Post a Comment