Nyhetsflödet

Saturday

"Min Ande är mitt ibland er" - Hagg 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men var nu frimodig, du Serubbabel, säger HERREN, var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son, var frimodiga, alla ni människor i landet, säger HERREN. Arbeta, ty jag är med er,
säger HERREN Sebaot. Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten,
och min Ande är mitt ibland er. Frukta inte!"
(Hagg 2:5-6 FB)

Haggais sista kapitel kommer med uppmuntrande ord:
-var frimodig
-arbeta, ty jag är med er
-min Ande är mitt ibland er
-Frukta inte!

Vi möter också löften om framgång i framtiden:
"Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra" (vers 10)
Ett budskap till alla som kämpar i motvind. Det kommer att komma bättre tider. Sätt din tillit till Herren och förvänta att Guds härlighet ska växa till.
"Lägg noga märke till det som sker från denna dag" (vers 19)

No comments:

Post a Comment