Nyhetsflödet

Wednesday

En ny klädnad - Sak 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och ängeln sade till dem som stod inför honom: "Tag av honom de orena kläderna." Sedan sade han till Josua: "Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder."  (Sak 3:4 FB)

Det är det Gud gör. Han finner oss i vår situation, lyfter oss upp och ger oss en ny klädnad.

Det är det som händer då den förlorade sonen kommer hem. Den bästa dräkten plockas fram och den hemvändande sonen får gå från svinstian till en upphöjd position (Luk 15:22).

Det är det som sker i vårt kristna liv. Vi får lägga av den gamla männskan och ikläda oss Kristus (Ef 4:22-24)

Det är vårt framtidshopp att en gång få ta emot en vit klädnad (Upp 6:11).

"Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken." (Jes 61:10 FB)

No comments:

Post a Comment