Nyhetsflödet

Tuesday

Herrens dag är nära - Sef 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herrens stora dag är nära, ja nära, och den kommer med hast. Hör det är Herrens dag!"  (Sef 1:14 FB)

I kapitlet ljuder ett varningsrop om att Herrens dag ska komma. En domens dag. Varningen går ut till:
-dem som tillber avgudar (vers 4)
-de som tillber Herren men samtidigt tillber andra gudar (vers 5)
-de som vikit bort från Herren (vers 6)
-de som aldrig sökt Herren (vers 6)
-de som hoppar över tröskeln (vers 9)
-de som far med våld och svek (vers 9)

Konsekvensen av dess asynder är att människor blir förblindade i sin synd "de går omkring som blinda" (vers 17).

Mitt i allt detta ljuder ett ord om besinna sig. "Var stilla inför Herren". (vers 7)

No comments:

Post a Comment