Nyhetsflödet

Monday

Herrens dag - Jes 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit." (Jes 2:2 FB)

Kapitlet handlar om den yttersta tiden. Tiden för Jesu återkomst. Det ska bli ett fridsrike där svärden ska smidas om till plogbllar (vers 4), och ingen längre rustar sig för krig.

Men det ska också bli en tid av dom. Herren går tillrätta med sitt folk för att de "är fulla av Österlandets tänkande" (vers 6). Det ska bli en dag då Herren träder fram i majestät och alla "avgudarna skall fullständigt försvinna." (vers 18).

Jesajas profetia talar lika starkt in i vår tid som in i sin egen tid. Vi lever i en tid där många människor låter sig förföras av Österlandets tänkande. En tid där kristna öppnar sig för "avgudarna", de främmande religionerna.

En dag kommer Herrens Dag med frälsning och dom.

No comments:

Post a Comment