Nyhetsflödet

Wednesday

Vem är huvudet i ditt liv? - Dom 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De äldste i Gilead svarade honom: "Just därför har vi kommit tillbaka till dig. Kom nu med oss och strid mot ammoniterna. Du skall bli huvud över oss alla som bor i Gilead." Jefta svarade de äldste i Gilead: "Om ni för mig tillbaka för att strida mot ammoniterna och HERREN ger dem till mig, så skall jag sedan vara ert huvud." Då sade de äldste i Gilead till Jefta: "HERREN är vittne mellan oss, om vi inte gör som du har sagt." (Dom 11:8-10 FB)

Folket hade på nytt blivit förtryckt och behöver en frälsare. De ber Jefta att leda dem ut i frihet och lovar att han ska bli deras herre och huvud.

Här kan vi se Jefta som en förebild till Jesus. Vi behöver en frälsare och vi ber Jesus bli Herre i vårt liv. Förutsättning för att bli frälst är att tro på Jesus och bekänna honom som Herre i vårt liv. Ingen kan bli frälst utan att bekänna Jesus som Herren (Rom 10:9).

Men då vi har blivit frälsta och räddade undan mörkrets makt, är det lätt att vi gradvis tar tillbaka herraväldet i vårt liv.

För att leva i min frälsning är det viktigt att jag fortsätter att dagligen bekänna Jesus som Herre i mitt liv.

Monday

Hur mycket kan Gud uthärda? - Dom 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade Israels barn till HERREN: "Vi har syndat. Gör du med oss det som är rätt inför dina ögon. Men befria oss denna gång." Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade HERREN. Då kunde han inte längre uthärda att se Israels nöd."   (Dom 10:15-16 FB)

Guds barn hade vänt sig bort från Gud och börjat tillbe avgudarna. Guds vrede vilade över folket och folket blev ockuperat av främmande makter. Då omvände sig folket till Gud och började tjäna Honom av hela sitt hjärta. Då kunde inte Gud längre uthärda att se folkets lidande och Gud ingrep och förändrade världshistorien.

Det finns tydligen gränser för vad Gud kan uthärda. Det hade hänt tidigare i historien. Guds folk var slavar i Egypten. De fick lida hårt och Gud kunde inte längre se sitt folk lida. Han säger att han har sett hur de lider och deras rop har stigit upp till honom och han har beslutat att stiga ned och föra sitt folk till ett annat land (2 Mos 3:7-8). Ett land i frihet.

Gud är kärlek. Han lider då han ser sitt folk lida. Även om lidandet beror på deras egen synd. Han hör ropen från människor i nöd och Gud skapar en utväg.

Saturday

Lagen om sådd och skörd - Dom 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så lät Gud Abimelek få igen det onda som han hade gjort mot sin far, då han dödade sina sjuttio bröder. Och allt det onda som Sikems män hade gjort, lät Gud komma tillbaka över deras egna huvuden."  (Dom 9:56-57 FB)

Här är det ondskan som regerar. Efter Gideon tar en av hans söner, Abimelek, makten och låter sig utropas till kung. För att säkra sin maktposition dödar han alla sina sjuttio bröder. Och han fortsätter att härska genom våld och ondska.

I detta kapitel ser vi historien som gång på gång upprepar sig. En nation som är uppbyggd på ondska. Även om ondskans makt gör ofattbar skada på många människor så kommer, förr eller senare, ondskan att hinna ifatt sig själv.

Mitt i alla ondska som Abimelek orsakar är det en kvinna som kastar ned en kvarnsten från ett torn som spräcker skallen på Abimelek (vers 53). Vilken död för en krigare som trånar efter ära och makt.

Igen besannas orden "Det människan sår skall hon också skörda." (Gal 6:7)

Låt oss så ut det som är gott: kärlek, omsorg och tjänande.

Guds rike består inte av våld, tvång och förtryck. Guds rike består av kärlek och frihet. Varje människa erbjuds ett evigt liv i gemenskap med Jesus. Ingen människa tvingas följa Jesus, men varje människa är inbjuden att delta i festen.

Det går fort att glömma - Dom 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Gideon, Joas son, dog i hög ålder och blev begravd i sin fader Joas grav i det abiesritiska Ofra. När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal-Berit till gud åt sig. Israels barn tänkte inte på Herren sin Gud, som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring."  (Dom 8:32-34 FB)

Gideon hade på ett mirakulöst sätt, med Guds hjälp, befriat Israels barn från förtryckarna. Och landet fick ro i fyrtio år så länge Gideon levde (vers 28).

Men så fort Gideon dött avföll folket igen från Herren och började tillbe avgudarna. Det tar inte lång tid för människor att glömma Guds storverk.

Du kanske också har varit i djup nöd och ropat till Gud om hjälp och befrielse. Och Gud befriade dig. I början var du full av tacksamhet, men eftersom tiden gick glömmer du mer och mer bort Guds storverk i ditt liv.

Du kanske kommer ihåg en tid då Gud mötte dig på ett förunderligt sätt och för dig fanns det bara Jesus. Du var fylld av kärlek till Jesus och han fanns i dina tankar dag och natt. Tiden går och den plats du hade för Jesus i ditt hjärta började mer och mer fångas av andra saker.

Vänd om! Kom tillbaka till den position där Gud och hans rike får vara din första prioritet. Då kommer också alla de andra sakerna att falla på plats. (Matt 6:33)


Wednesday

Är vi för många? - Dom 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till Gideon: "Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: Min egen hand har räddat mig."  (Dom 7:2 FB)

Gideon hade samlat en här på 32.000 man för att befria Israels barn. Men Gud tyckte att de var alldeles för många. Det fanns risk att de skulle tro att den kommande segern var deras egen förtjänst och inte Herrens. Gideon skickade då hem 22.000 krigare (vers 3).

Gud sa att det fortfarande var för många och Gideon skickade iväg nästan alla krigare. Han behöll endast trehundra (vers 7) och fienden var "talrika som gräshoppor" (vers 12).

Med trehundra man lyckades Gideon övervinna en oräknelig armé av krigare.

Långt senare hade Jesus tolv vettskrämda lärjungar som hade fått uppdraget att vinna hela världen för Kristus (Apg 1:8).

Vi klagar ibland på att vi är så få idag och att det var mycket lättare förr. Men vi kanske börjar bli så få så att vi måste lita helhjärtat på Jesus och hans under och inte bara på vår egen kapacitet.

Tuesday

Var är alla Guds under?

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gideon svarade honom: "O, min herre, om HERREN är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, som våra fäder har berättat om och sagt: `Se, har inte HERREN fört oss upp ur Egypten?' Nu har HERREN övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand." Då vände HERREN sig till honom och sade: "Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig." (Dom 6:13-14 FB)

Gideon hade vuxit upp med religionen. Hans föräldrar och andra vuxna hade berättat för Gideon om hur stor Gud är och vilka under han hade gjort. Nu var folket förtryckt och Gideon frågar sig: "Var finns Guds under idag?"

Var det bara sagor Gideon hade hört? Om det var sanning i berättelserna så borde vi kunna räkna med Guds kraft ännu idag. Om Gud är så stor som alla säger varför ser vi så lite av Guds kraft idag, frågade sig Gideon. Guds svar till Gideon var: "Gå...Jag har sänt dig". Gideon gick och förändrade historien för sitt folk.

Vi behöver idag människor som frågar efter Guds kraft. Människor som inte är nöjda med en mänsklig religiös aktivitet. Människor som längtar efter att se Guds kraft och Guds under i vardagen.

Vi behöver människor som ställer samma fråga som Gideon. Vi behöver människor också idag som kan höra Guds tilltal "Gå...jag har sänt dig".

Monday

Segersång - Dom 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hör, ni kungar! Lyssna, ni furstar! Jag vill sjunga, till HERRENS ära vill jag sjunga,
jag vill lovsjunga HERREN, Israels Gud.
"  (Dom 5:3 FB)

Gud hade räddat folket från förtryck. Debora och Barak ser sig tillbaka och sjunger en segersång.

Då du ser dig tillbaka, finns det saker du skulle vilja tacka Gud för? Kommer du ihåg att tacka Gud för vad han gjort i ditt liv eller är du bara upptagen med att be om hjälp för dagen som kommer?

Det gör något med oss då vi vänder oss till Gud med tacksägelse för vem han är och vad han har gjort.

Då vi ser oss tillbaka i tacksamhet kan vi se framåt med tillförsikt!

Sunday

Ropa till Herren - Dom 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Israels barn ropade till HERREN, ty Jabin hade niohundra vagnar av järn och hade förtryckt Israel våldsamt i tjugo år"  (Dom 4:3 FB)

Efter tjugo år av våldsamt förtryck ropade Israels barn till Herren. Herren hörde deras bön och sände en kvinnlig domare, Debora, som räddade landet undan förtryck.

Israels barn ropade till Herren. Ropa är lite mer än att bara be. Ropa gör man i förtvivlan, desperation eller då något är verkligen angeläget.

Ropar du till Gud. Om du inte ropar för din egen skull, kan du ropa till Herren om de ofrälsta personer som finns runt dig. Det är verkligen angeläget. Det är verkligen värt att ropa om.

"Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till."  (Jer 33:3)

Friday

Berg-och-dalbane-kristendom - Dom 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRENS Ande kom över honom, och han blev domare i Israel. När han drog ut i strid, gav HERREN Kusan-Risatajim, kungen i Aram, i hans hand så att han blev Kusan-Risatajim övermäktig. Sedan hade landet ro i fyrtio år. Därefter dog Otniel, Kenas son."  (Dom 3:10-11 FB)

I detta kapitel ser vi det genomgående mönstret i hela Domarboken. Det går upp och ned hela tiden:
-Folket avfaller från Gud och blir ockuperat av främmande folk
-Gud sänder en domare som vänder folkets hjärta till Gud och som befriar folket
-En tid av ro så länge domaren lever
-Sedan avfaller folket från Gud igen och blir ockuperat fram till dess Herren sänder nästa domare för att befria folket och vända deras hjärtan till Gud.....

I detta kapitel möter vi domaren Otniel, och landet fick ro i fyrtio år (vers 11). Efter den följande avfallsperioden kommer domaren Ehud och folket fick ro i åttio år (vers 30).

Det finns kristna som lever på ungefär samma sätt. De blir lätt berörda av Gud och ger sitt liv till honom. Allteftersom tiden går blir det andra intressen som tar över och det kristna livet blir så gott som obefintligt. Därefter kommer en ny konferens som på nytt uppglöder den kristne och efter konferensen avtar glöden långsamt för att till slut slockna helt...

Det är inte så Gud vill ha det. Gud vill ha vårt trofasta hjärta som står fast både i väckelsetider och i perioder av torka.
"Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer,
och det upphör aldrig att bära frukt
."  (Jer 17:8)

Thursday

Traditionskristendom - Dom 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När också hela det släktet hade samlats till sina fäder, växte ett annat släkte upp efter dem, ett som inte kände HERREN eller de gärningar som han hade gjort för Israel."  (Dom 2:10 FB)

En ny generation växte upp. Generationen tidigare hade upplevt Guds fantastiska handlande. Den nya generationen hade säkert vuxit upp med alla traditioner som hörde till religionen, utan att riktigt uppleva Gud eller uppleva hans gärningar.

Den nya generationen övergav Herren och vände sig till andra religioner.

Vi kan se detsamma hända idag. Människor som har vuxit upp och levt sina liv i den kristna traditionen och kanske aldrig på ett genomgripande sätt mött Herren Jesus. De kanske har varit med på alla kyrkans aktiviteter och kanske fortfarande deltar i alla gudstjänster av gammal vana utan att komma ihåg varför. Människor utan egen erfarenhet av gudsnärvaro och gudskraft.

Då kan det vara lätt att frestas pröva på andra religioner, då den egna inte riktigt ger det man skulle vilja.

Det är verkligen en utmaning för den kristna församlingen idag att leva i en gudsrelation där gudsnärvaro och gudskraft blir tydliga.

Herre, Jesus, blås in ditt liv i våra stelnade former.

Wednesday

Kompromiss med synden - Dom 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Efraim drev inte heller bort de kananeer som bodde i Gezer, utan kananeerna bodde kvar bland dem i Gezer."  (Dom 1:29 FB)

Josua var nu död. I sitt sista tal till folket uppmanade han dem att välja vem de ville tjäna. Herren eller avgudarna bland folket i landet (Jos 24:15).

Israeliterna fortsatte nu sin erövring av det utlovade landet. Men de lät de besegrade folken bo kvar (vers 27-33). Detta ledde till en mångårig blandning av tillbedjan både till Herren och till avgudarna. Till slut ledde det fram till att israeliterna förlorade landet och blev bortförda i den babylonska fångenskapen.

Så är det också i våra liv. Om vi kompromissar med synden och låter den finnas kvar i våra liv kommer den till slut att leda oss in i fångenskap och slaveri. Vi får aldrig kompromissa med synden, inte ens om vi kallar synden vid något annat namn. Synd är synd. Och om vi inte förgör synden i våra liv kommer den att förgöra oss.

Tuesday

Andra Kungaboken

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från andra kungaboken

Ta av fångdräkten - 2 Kung 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag, så länge han levde."  (2 Kung 25:29-30 FB)

Jojakin, kung i Juda, var bortförd i fångenskap till Babylonien. Efter 37 år i fångenskap blev Jojakin benådad och fick tillträde till kungens gemenskap och bord.

Verserna ovan beskriver på ett fantastiskt sätt vad det innebär att bli frälst. Det är verkligen att bli benådad. Det är att få ta av sig fångdräkten och komma in i den riktige kungens gemenskap. Det handlar om att få ett dagligt underhåll, "vårt dagliga bröd" av kraft, frid, glädje och ett meningsfyllt liv.

Lägg av fångdräkten och kom ut i den frihet Jesus har köpt för dig!

Monday

Fångenskap - 2 Kung 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hela Jerusalem, alla befälhavare och alla tappra stridsmän, alla hantverkare och smeder förde han bort i fångenskap, tillsammans 10.000 män. Bara de fattigaste i landet lämnades kvar."  (2 Kung 24:14 FB)

Det verkar som om folkets synder under flera generationer hinner ifatt dem. År av avgudadyrkan leder till förfall och slutligen fångenskap.

Hela Jerusalem förs bort till den babylonska fångenskapen. I alla fall alla som var något att räkna med. Ledarskapet, krigarna, konstnärerna, alla fördes de bort.

Men det var en grupp som inte fördes bort i fångenskap. En grupp som behöll sin frihet: de fattiga.

Beror det på att Gud alltid värnar på ett särskilt sätt för dem som är fattiga och lider? Eller kan vi tolka det som att rikedom förslavar? Någon har sagt att den enda som är riktigt fri är den som inte äger någonting.

I varje fall påminner berättelsen oss om att varken rikedom eller position kan ge oss varaktig trygghet. Den enda varaktiga tryggheten finns hos Herren. Sök därför först Guds rike och hans rättfärdighet...(Matt 6:33)

Tillbaka till Ordet - 2 Kung 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som man hade funnit i HERRENS hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför HERRENS ansikte det förbundet att de skulle följa HERREN och hålla fast vid hans bud, hans vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och upprätthålla detta förbunds ord, som var skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet."  (2 Kung 23:2-3 FB)

Josia hade funnit fram Guds ord i Herrens hus. Då gudsordet lästes upp förstod folket hur långt ifrån Guds vilja man hade hamnat. Men man ingick, där och då, ett förbund med Gud där man lovade att hålla fast vid Guds ord av "hela sitt hjärta och av hela sin själ" (vers 3).

Överlåtelsen till Gud och hans ord fick stora konsekvenser för folket och dessa beskrivs i resten av kapitlet. Om Josia kan vi läsa "Före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han, ingen som så av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till HERREN i enlighet med hela Mose lag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom."

Vi behöver också i vår tid Josia-gestalter. Människor som sätter Guds ord i centrum och som leder folket in i en förnyad och fördjupad överlåtelse till Gud. Vill du vara en av dem?

Saturday

Ett mjukt hjärta - 2 Kung 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Eftersom ditt hjärta blev mjukt och du ödmjukade dig inför HERREN när du hörde vad jag har talat..."  (2 Kung 22:19 FB)

Josia, kung i Juda, vänder historien rätt. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 2). Han bad att de skulle hämta fram lagboken från Templet. Och då man läste upp Guds ord för Josia blev han förtvivlad då han märkte hur långt ifrån Guds ord som folket hade kommit (vers 11).

Han river sönder sina kläder och gråter inför Herren (vers 19), och Herren hör hans bön och svarar på Josias bön.

Bönen från ett ödmjukt hjärta når fram till Guds ansikte. Då vi ser oss själva och situationen i vår församling och i vårt land och kommer inför Herren med stor sorg över vad vi ser, så hör Herren vår bön. Den bönen rör vid Guds hjärta.

Friday

Avfall - 2 Kung 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Manasse var tolv år när han blev kung, och han regerade femtiofem år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsi-Ba. Han gjorde det som var ont i HERRENS ögon, efter den avskyvärda seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört. Och han reste altaren åt Baal och gjorde en Asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och han tillbad och tjänade himlens hela härskara."  (2 Kung 21:1-3 FB)

Efter en tid av väckelse under Hiskia kommer det en tid av svårt avfall som senare kommer att kulminera i Jerusalems undergång.

Manassa slutar inte att tro på Herren, men han börjar också tillbedja andra gudar och för in andra gudar i helgedomen. Det är som om han säger att det är nog bra med Herren, men det är inte gott nog.

I våra dagar kan vi se många liknande tendenser. Kyrkor inbjuder till program där tankar och riter från österns religioner är framträdande. Dessa tendenser kommer säkert, då som nu, få stora negativa konsekvenser för kyrkan och för landet i helhet.

Det första budet står fortfarande fast: "Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig." För att uppleva väckelse igen måste vi rensa bort avgudarna, först i våra egna liv och sedan i församlingen, och lita på Herren. Och bara på Herren!

Thursday

Framhäva sig själv - 2 Kung 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem."  (2 Kung 20:13 FB)

Kung Hiskia blev dödssjuk och bad Gud om ett ett helande. Han blev helad och fick då femton extra år att leva (vers 5).

Kungen i Babylon hade hört att Hiskia var sjuk och sände ett sändebud med en gåva till Hiskia. Hiskia visade då sändebudet allt han hade åstadkommit av rikedomar och överflöd. Detta ledde senare till att Jerusalem blev erövrat och alla rikedomar bortförda (vers 17).

Varför är vi så ivriga att framhäva oss själva? Varför är vi så ivriga att framhålla vad vi har åstadkommit? Varför är vi så ivriga att alla ska veta allt det goda om oss samtidigt som vi försöker dölja allt det som vi inte är så stolta av?

Låt andra tala om dig istället. Framhåll i stället vem Gud är och vad Han kan göra. Att framhäva sig själv har sällan något gott med sig.

Wednesday

Gud har hört din bön - 2 Kung 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sände Jesaja, Amos son, detta bud till Hiskia: "Så säger HERREN, Israels Gud: Jag har hört det som du har bett till mig angående Sanherib, kungen i Assyrien."  (2 Kung 19:14 FB)

Hiskia stod inför en övermäktig fiende. Den assyriska kungen står utanför Jerusalem med en här på flera hundratusen soldater. Hiskia förstår att han, mänskligt sätt, inte har en chans mot denne fiende.

Hiskia vänder sig gång på gång till Gud i sin nöd. Då han får ett hotelsebrev från den assyriska hären, tar Hiskia med brevet och lägger fram det inför Herrens ansikte i Herrens hus (vers14).

Till slut får han beskedet genom Jesaja som säger att Gud har hört hans bön och att Gud ska befria Jerusalem.

Gud vill säga detsamma till dig idag. "Jag har hört din bön". Gud känner din situation, och han känner dig. Dina böner har nått fram.

Tuesday

Vem förtröstar du på? - 2 Kung 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem förtröstar du nu på, eftersom du har satt dig upp mot mig?"  (2 Kung 18: 20 FB)

Hiskia blev kung i Juda. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 3). Han avskaffade offerhöjderna (vers 4). Han till och med krossade kopparormen som Mose hade gjort flera hundra år tidigare (vers 4). Folket hade fortsatt att tillbe det redskap Gud använt för att förmedla frälsning. Vad lätt vi har att förtrösta på yttre symboler i stället för att förtrösta på verkligheten själv, Jesus.

Det står att Hiskia förtröstade på Herren (vers 5)! Senare i kapitlet kan vi läsa hur den assyriska kungen kommer till Jerusalem med en stor här. Den Assyriske kungens budbärare frågar hur Hiskia kunde vara så enfaldig så att han stod emot hela Assyriens krisgsmakt.  Hiskia får frågan "Vem förftöstar du på?"

Den Assyriske kungens fråga går genom tusentals år och så möter den dig idag: "Vem förtröstar du på?"
-då det gäller dina bekymmer för idag?
-då det gäller din framtid?
-då den gäller dina närmaste?
"Vem förtröstar du på?"

Monday

Endast Herren - 2 Kung 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni skall alltid hålla fast vid och följa de stadgar och budord, den lag och de bud som han har föreskrivit er. Men ni skall inte frukta andra gudar.  Ni skall inte glömma det förbund som jag har slutit med er. Ni skall inte frukta andra gudar.  Endast HERREN, er Gud, skall ni frukta, och han skall rädda er ur alla era fienders hand."  Men de lydde inte utan gjorde som förut."  (2 Kung 17:37-40 FB)

Nordriket (Israel) faller för assyrierna (vers 5-6). Orsaken till Nordrikets undergång anges bero på att folket "Detta skedde på grund av att Israels barn hade syndat mot HERREN, sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land" (vers 7).

I kapitlet redogörs för de många sätt som Israel hade syndat mot Gud. Detta gjorde folket trots det förbund Herren ingått med folket och att ett grundläggande element i förbundet var att de skulle tillhöra Herren, och endast Herren.

Gud har inte förändrat sig. Herren hatar det som är halvhjärtat (Upp 3:15-16) och vill se det som är helhjärtat (Matt 23:37). Var finns ditt hjärta?

Sunday

Tappat tilltron till Gud? - 2 Kung 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Kung Ahas for sedan till Damaskus för att där möta den assyriske kungen Tiglat-Pileser. När kung Ahas fick se altaret som fanns i Damaskus, skickade han en ritning av altaret till prästen Uria med en beskrivning av hur det var byggt."  (2 Kung 16:10)

Religionsblandningen når nya höjder. Tidigare har man tillbett främmande gudar på speciella offerhöjder, men kung Ahas låter göra en kopia av ett altare till en främmande gud och för in det i Guds tempel vid sidan av Guds altare (vers 14).

Avfallet kulminerar och Guds folk bryter öppet mot det grundläggande och första av Tio Guds Bud: "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig."

På många områden ser det ut som om vi har kommit tillbaka till denna position idag. Kyrkor inbjuder nu öppet till samlingar med inslag av Österns religioner. Ahas hade tappat tilltron till Gud och ville säkra upp med ytterligare gudar. Håller också vi på att tappa tilltron till vår Gud?

Saturday

Gudsfruktan - 2 Kung 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I Jerobeams, Israels kungs, tjugosjunde regeringsår blev Asarja, Amasjas son, kung i Juda. Han var sexton år, när han blev kung, och han regerade femtiotvå år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, alldeles som hans fader Amasja hade gjort."  (2 Kung 15:1-3 FB)

Israels folk var delat i två riken, Nordriket (Israel) och Sydriket (Juda) i söder.

I kapitel 15 beskrivs regeringen av 7 kungar. Två av dem från Sydriket och fem från Nordriket. Det fanns en tydlig skillnad mellan Nordriket och Sydriket.

Om de båda kungarna i Sydriket kan man läsa att de gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 3 och 34), även om de inte lyckades få bort offerhöjderna.

Om fyra av kungarna i Nordriket står det att de alla gjorde det som var ont i Guds ögon (vers 9, 18, 24, 28). Om den femte kungen i Nordriket står det varken att han gjorde gott eller ont, han regerade bara en månad (vers 13).

Två riken, två olika utvecklingsvägar. Sydriket behöll sin Gudsfruktan och var ett stabilt land. Nordriket avföll från Gud och drabbades av ständiga intriger och instabilitet som snart kommer att leda till att landet faller samman och blir ockuperat (kapitel 17).

Gudsfruktan hos en nation skapar stabilitet och enhet. Brist på Gudsfruktan fräter sönder landet inifrån. Det kanske inte bara gäller riken, det kan också gälla på individnivå.

I Nya Testamentet påminns vi om Gudsfruktans positiva effekter på livet: "men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande" (1 Tim 4:8)

Friday

Men... - 2 Kung 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, men ändå inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort,  men offerhöjderna avskaffades inte, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna"  (2 Kung 14:3-4 FB)

Det farliga lilla ordet "men". Kung Amasja gjorde mycket som var rätt, men han avskaffade inte offerhöjderna. Ordet "men" tar bort det goda intryck som gavs i versen innan.

Man kan ofta höra någon säga något mycket positivt om en annan människa, och sen kommer ordet "men" som förtar allt gott som tidigare blev sagt.

Om du skulle varit omnämnd i Andra Kungaboken vad skulle det ha stått för gott om dig. Och vad skulle det stå efter "men"...

Och hur ser Gud på ditt liv. I Uppenbarelseboken säger Jesus mycket gott om församlingen i Efesos, "men" dom har missat hela poängen, dom har förlorat sin första kärlek (Upp 2:3).

Hur ser Jesus på ditt liv? Vad säger han för positiva saker om ditt liv, och vad säger han efter "men"?

Hur ser du själv på ditt liv? Vilka positiva saker kan du se i ditt förhållande till Gud? Vad finns det för "men"?

I budskapet till människorna i församlingen i Efesos i Uppenbarelseboken angavs också en väg för att eliminera det "men" som folket levde i. Hur kan du ta bort dina "men" i livet? Är du villig att göra det?

...och Herren hörde honom - 2 Kung 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Joahas bönföll inför HERREN och HERREN hörde honom, eftersom han såg Israels olycka, då kungen i Aram förtryckte dem. HERREN gav åt Israel en befriare så att de kom undan arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hem som förut."  (2 Kung 13: 4-5 FB)

Israels barn hade hamnat i stora svårigheter. Dessutom var det självförvållat och Gud tyckte inte om vad de hade gjort (vers 2-3).

Men kung Joahas ångrade sig och bad Gud om hjälp, och Herren bönhörde honom och räddade landet.

Miljoner kristna har upplevt detsamma. I svåra situationer, inför en skrämmande framtid, i djup nöd har människor ropat till Gud och upplevt detsamma som Joahas fick uppleva: Herren hörde bönen och frälste dem ur den svåra situationen.

Gud är densamme idag. Du får bönfalla Herren, och då du gör det faller inte dina böner ned till marken. De går hela vägen upp i himlen och Herren hör varje ord.

Wednesday

Prästens undervisning - 2 Kung 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Joas gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, så länge prästen Jojada undervisade honom."  (2 Kung 12:2 FB)

Det gick bra för kungen och för landet så länge han tog emot prästens undervisning (vers 2). Slutet blev inte lika bra. Kung Joas tjänare anstiftade en sammansvärjning och dödade honom (vers 20).

Men, det gick bra så länge han lät sig undervisas av dem som lyssnade på Gud. Hur är det med dig? Vem leder dig? Leds du av "prästerna" som lyssnar på Gud? Eller bryr du dig inte om den ledning du kan få från "prästerna"?

Och vad händer med ditt liv och med hela församlingens liv då "prästerna" inte längre lyssnar på Gud? Idag hör vi många präster, pastorer och andra förkunnare som förkunnar något annat än det Gud säger i sitt ord.

Vi behöver verkligen urskillningens gåva i våra dagar. Vi behöver förstå vad det är Gud säger och vad vissa "präster" själva har tänkt ut.

Först och främst måste vi själva vara människor som lyssnar på Gud. Människor som läser Guds ord och förstår Guds tankar. Du kan vara en av dem.

Tuesday

Ett Herrens folk - 2 Kung 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jojada slöt det förbundet mellan HERREN, kungen och folket att de skulle vara ett HERRENS folk."  (2 Kung 11:17 FB)

Prästen Jojada slöt ett förbund mellan Herren, kungen och folket. Han förde folkets hjärtan tillbaka till Gud efter en turbulent avfallsperiod med avgudadyrkan.

Gud söker fasta relationer med sitt folk. Förbundet är ett tecken på ömsesidig överlåtelse till varandra som inte förändras efter dagsformen. Du kan lita på Gud och Gud vill lita på dig.

Gud går in i förbund med sitt folk: "Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN." (Jes 59:21).

Hur vi än agerar så lovar Gud att stå fast vid att hans Ande är över oss och att Guds ord står fast. Den Helige Ande och Guds ord är förbundet från Guds sida.

Hur skulle du vilja formulera ditt åtagande gentemot Gud? Hur ser ditt förbund ut? Gud vill att vi ska leva i ömsesidigt förbund med honom och att vi ska vara ett Herrens folk på jorden.

Monday

Förlora intensiteten - 2 Kung 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Jehu brydde sig inte om att av hela sitt hjärta följa HERRENS, Israels Guds, lag. Han vände sig inte bort från de synder genom vilka Jerobeam hade kommit Israel att synda."  (2 Kung 10:31 FB)

Kapitlet handlar om Jehus utrensning av Ahabs hus. Min personliga tillämpning då jag läser texter av det slaget är min egen kamp att rensa ut synden i mitt liv.

I detta kapitel kan vi också se hur intensiteten i Jehus gudstro och tro på Guds ord svalnar. I vers 10 demonstrerar Jehu en stark tilltro till Guds ord då han säger: "Ni skall veta att inget av Herrens ord faller till marken."

Senare i samma kapitel kan vi läsa att Jehu inte längre brydde sig om att följa Guds ord av hela sitt hjärta (vers 31). Det är sorgligt att se hur en människa tappar intensiteten i sin gudsrelation. Dessvärre är det inte helt ovanligt. Men till och med här kan vi lita på Guds ord. Jesus förutsa en sådan utveckling: "Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta." (Matt 24:12)

Jag vill inte vara en av dem som svalnar och förlorar intensiteten i min gudsrelation. Vill du?