Nyhetsflödet

Thursday

Traditionskristendom - Dom 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När också hela det släktet hade samlats till sina fäder, växte ett annat släkte upp efter dem, ett som inte kände HERREN eller de gärningar som han hade gjort för Israel."  (Dom 2:10 FB)

En ny generation växte upp. Generationen tidigare hade upplevt Guds fantastiska handlande. Den nya generationen hade säkert vuxit upp med alla traditioner som hörde till religionen, utan att riktigt uppleva Gud eller uppleva hans gärningar.

Den nya generationen övergav Herren och vände sig till andra religioner.

Vi kan se detsamma hända idag. Människor som har vuxit upp och levt sina liv i den kristna traditionen och kanske aldrig på ett genomgripande sätt mött Herren Jesus. De kanske har varit med på alla kyrkans aktiviteter och kanske fortfarande deltar i alla gudstjänster av gammal vana utan att komma ihåg varför. Människor utan egen erfarenhet av gudsnärvaro och gudskraft.

Då kan det vara lätt att frestas pröva på andra religioner, då den egna inte riktigt ger det man skulle vilja.

Det är verkligen en utmaning för den kristna församlingen idag att leva i en gudsrelation där gudsnärvaro och gudskraft blir tydliga.

Herre, Jesus, blås in ditt liv i våra stelnade former.

No comments:

Post a Comment