Nyhetsflödet

Monday

Fångenskap - 2 Kung 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hela Jerusalem, alla befälhavare och alla tappra stridsmän, alla hantverkare och smeder förde han bort i fångenskap, tillsammans 10.000 män. Bara de fattigaste i landet lämnades kvar."  (2 Kung 24:14 FB)

Det verkar som om folkets synder under flera generationer hinner ifatt dem. År av avgudadyrkan leder till förfall och slutligen fångenskap.

Hela Jerusalem förs bort till den babylonska fångenskapen. I alla fall alla som var något att räkna med. Ledarskapet, krigarna, konstnärerna, alla fördes de bort.

Men det var en grupp som inte fördes bort i fångenskap. En grupp som behöll sin frihet: de fattiga.

Beror det på att Gud alltid värnar på ett särskilt sätt för dem som är fattiga och lider? Eller kan vi tolka det som att rikedom förslavar? Någon har sagt att den enda som är riktigt fri är den som inte äger någonting.

I varje fall påminner berättelsen oss om att varken rikedom eller position kan ge oss varaktig trygghet. Den enda varaktiga tryggheten finns hos Herren. Sök därför först Guds rike och hans rättfärdighet...(Matt 6:33)

No comments:

Post a Comment