Nyhetsflödet

Sunday

Ropa till Herren - Dom 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Israels barn ropade till HERREN, ty Jabin hade niohundra vagnar av järn och hade förtryckt Israel våldsamt i tjugo år"  (Dom 4:3 FB)

Efter tjugo år av våldsamt förtryck ropade Israels barn till Herren. Herren hörde deras bön och sände en kvinnlig domare, Debora, som räddade landet undan förtryck.

Israels barn ropade till Herren. Ropa är lite mer än att bara be. Ropa gör man i förtvivlan, desperation eller då något är verkligen angeläget.

Ropar du till Gud. Om du inte ropar för din egen skull, kan du ropa till Herren om de ofrälsta personer som finns runt dig. Det är verkligen angeläget. Det är verkligen värt att ropa om.

"Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till."  (Jer 33:3)

No comments:

Post a Comment