Nyhetsflödet

Wednesday

Är vi för många? - Dom 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till Gideon: "Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: Min egen hand har räddat mig."  (Dom 7:2 FB)

Gideon hade samlat en här på 32.000 man för att befria Israels barn. Men Gud tyckte att de var alldeles för många. Det fanns risk att de skulle tro att den kommande segern var deras egen förtjänst och inte Herrens. Gideon skickade då hem 22.000 krigare (vers 3).

Gud sa att det fortfarande var för många och Gideon skickade iväg nästan alla krigare. Han behöll endast trehundra (vers 7) och fienden var "talrika som gräshoppor" (vers 12).

Med trehundra man lyckades Gideon övervinna en oräknelig armé av krigare.

Långt senare hade Jesus tolv vettskrämda lärjungar som hade fått uppdraget att vinna hela världen för Kristus (Apg 1:8).

Vi klagar ibland på att vi är så få idag och att det var mycket lättare förr. Men vi kanske börjar bli så få så att vi måste lita helhjärtat på Jesus och hans under och inte bara på vår egen kapacitet.

No comments:

Post a Comment