Nyhetsflödet

Wednesday

Prästens undervisning - 2 Kung 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Joas gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, så länge prästen Jojada undervisade honom."  (2 Kung 12:2 FB)

Det gick bra för kungen och för landet så länge han tog emot prästens undervisning (vers 2). Slutet blev inte lika bra. Kung Joas tjänare anstiftade en sammansvärjning och dödade honom (vers 20).

Men, det gick bra så länge han lät sig undervisas av dem som lyssnade på Gud. Hur är det med dig? Vem leder dig? Leds du av "prästerna" som lyssnar på Gud? Eller bryr du dig inte om den ledning du kan få från "prästerna"?

Och vad händer med ditt liv och med hela församlingens liv då "prästerna" inte längre lyssnar på Gud? Idag hör vi många präster, pastorer och andra förkunnare som förkunnar något annat än det Gud säger i sitt ord.

Vi behöver verkligen urskillningens gåva i våra dagar. Vi behöver förstå vad det är Gud säger och vad vissa "präster" själva har tänkt ut.

Först och främst måste vi själva vara människor som lyssnar på Gud. Människor som läser Guds ord och förstår Guds tankar. Du kan vara en av dem.

No comments:

Post a Comment