Nyhetsflödet

Thursday

Framhäva sig själv - 2 Kung 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem."  (2 Kung 20:13 FB)

Kung Hiskia blev dödssjuk och bad Gud om ett ett helande. Han blev helad och fick då femton extra år att leva (vers 5).

Kungen i Babylon hade hört att Hiskia var sjuk och sände ett sändebud med en gåva till Hiskia. Hiskia visade då sändebudet allt han hade åstadkommit av rikedomar och överflöd. Detta ledde senare till att Jerusalem blev erövrat och alla rikedomar bortförda (vers 17).

Varför är vi så ivriga att framhäva oss själva? Varför är vi så ivriga att framhålla vad vi har åstadkommit? Varför är vi så ivriga att alla ska veta allt det goda om oss samtidigt som vi försöker dölja allt det som vi inte är så stolta av?

Låt andra tala om dig istället. Framhåll i stället vem Gud är och vad Han kan göra. Att framhäva sig själv har sällan något gott med sig.

No comments:

Post a Comment