Nyhetsflödet

Monday

Hur mycket kan Gud uthärda? - Dom 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade Israels barn till HERREN: "Vi har syndat. Gör du med oss det som är rätt inför dina ögon. Men befria oss denna gång." Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade HERREN. Då kunde han inte längre uthärda att se Israels nöd."   (Dom 10:15-16 FB)

Guds barn hade vänt sig bort från Gud och börjat tillbe avgudarna. Guds vrede vilade över folket och folket blev ockuperat av främmande makter. Då omvände sig folket till Gud och började tjäna Honom av hela sitt hjärta. Då kunde inte Gud längre uthärda att se folkets lidande och Gud ingrep och förändrade världshistorien.

Det finns tydligen gränser för vad Gud kan uthärda. Det hade hänt tidigare i historien. Guds folk var slavar i Egypten. De fick lida hårt och Gud kunde inte längre se sitt folk lida. Han säger att han har sett hur de lider och deras rop har stigit upp till honom och han har beslutat att stiga ned och föra sitt folk till ett annat land (2 Mos 3:7-8). Ett land i frihet.

Gud är kärlek. Han lider då han ser sitt folk lida. Även om lidandet beror på deras egen synd. Han hör ropen från människor i nöd och Gud skapar en utväg.

No comments:

Post a Comment