Nyhetsflödet

Tuesday

Ett Herrens folk - 2 Kung 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jojada slöt det förbundet mellan HERREN, kungen och folket att de skulle vara ett HERRENS folk."  (2 Kung 11:17 FB)

Prästen Jojada slöt ett förbund mellan Herren, kungen och folket. Han förde folkets hjärtan tillbaka till Gud efter en turbulent avfallsperiod med avgudadyrkan.

Gud söker fasta relationer med sitt folk. Förbundet är ett tecken på ömsesidig överlåtelse till varandra som inte förändras efter dagsformen. Du kan lita på Gud och Gud vill lita på dig.

Gud går in i förbund med sitt folk: "Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN." (Jes 59:21).

Hur vi än agerar så lovar Gud att stå fast vid att hans Ande är över oss och att Guds ord står fast. Den Helige Ande och Guds ord är förbundet från Guds sida.

Hur skulle du vilja formulera ditt åtagande gentemot Gud? Hur ser ditt förbund ut? Gud vill att vi ska leva i ömsesidigt förbund med honom och att vi ska vara ett Herrens folk på jorden.

No comments:

Post a Comment