Nyhetsflödet

Friday

Men... - 2 Kung 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, men ändå inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort,  men offerhöjderna avskaffades inte, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna"  (2 Kung 14:3-4 FB)

Det farliga lilla ordet "men". Kung Amasja gjorde mycket som var rätt, men han avskaffade inte offerhöjderna. Ordet "men" tar bort det goda intryck som gavs i versen innan.

Man kan ofta höra någon säga något mycket positivt om en annan människa, och sen kommer ordet "men" som förtar allt gott som tidigare blev sagt.

Om du skulle varit omnämnd i Andra Kungaboken vad skulle det ha stått för gott om dig. Och vad skulle det stå efter "men"...

Och hur ser Gud på ditt liv. I Uppenbarelseboken säger Jesus mycket gott om församlingen i Efesos, "men" dom har missat hela poängen, dom har förlorat sin första kärlek (Upp 2:3).

Hur ser Jesus på ditt liv? Vad säger han för positiva saker om ditt liv, och vad säger han efter "men"?

Hur ser du själv på ditt liv? Vilka positiva saker kan du se i ditt förhållande till Gud? Vad finns det för "men"?

I budskapet till människorna i församlingen i Efesos i Uppenbarelseboken angavs också en väg för att eliminera det "men" som folket levde i. Hur kan du ta bort dina "men" i livet? Är du villig att göra det?

No comments:

Post a Comment