Nyhetsflödet

Tuesday

Var är alla Guds under?

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gideon svarade honom: "O, min herre, om HERREN är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, som våra fäder har berättat om och sagt: `Se, har inte HERREN fört oss upp ur Egypten?' Nu har HERREN övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand." Då vände HERREN sig till honom och sade: "Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig." (Dom 6:13-14 FB)

Gideon hade vuxit upp med religionen. Hans föräldrar och andra vuxna hade berättat för Gideon om hur stor Gud är och vilka under han hade gjort. Nu var folket förtryckt och Gideon frågar sig: "Var finns Guds under idag?"

Var det bara sagor Gideon hade hört? Om det var sanning i berättelserna så borde vi kunna räkna med Guds kraft ännu idag. Om Gud är så stor som alla säger varför ser vi så lite av Guds kraft idag, frågade sig Gideon. Guds svar till Gideon var: "Gå...Jag har sänt dig". Gideon gick och förändrade historien för sitt folk.

Vi behöver idag människor som frågar efter Guds kraft. Människor som inte är nöjda med en mänsklig religiös aktivitet. Människor som längtar efter att se Guds kraft och Guds under i vardagen.

Vi behöver människor som ställer samma fråga som Gideon. Vi behöver människor också idag som kan höra Guds tilltal "Gå...jag har sänt dig".

No comments:

Post a Comment