Nyhetsflödet

Saturday

Det går fort att glömma - Dom 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Gideon, Joas son, dog i hög ålder och blev begravd i sin fader Joas grav i det abiesritiska Ofra. När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal-Berit till gud åt sig. Israels barn tänkte inte på Herren sin Gud, som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring."  (Dom 8:32-34 FB)

Gideon hade på ett mirakulöst sätt, med Guds hjälp, befriat Israels barn från förtryckarna. Och landet fick ro i fyrtio år så länge Gideon levde (vers 28).

Men så fort Gideon dött avföll folket igen från Herren och började tillbe avgudarna. Det tar inte lång tid för människor att glömma Guds storverk.

Du kanske också har varit i djup nöd och ropat till Gud om hjälp och befrielse. Och Gud befriade dig. I början var du full av tacksamhet, men eftersom tiden gick glömmer du mer och mer bort Guds storverk i ditt liv.

Du kanske kommer ihåg en tid då Gud mötte dig på ett förunderligt sätt och för dig fanns det bara Jesus. Du var fylld av kärlek till Jesus och han fanns i dina tankar dag och natt. Tiden går och den plats du hade för Jesus i ditt hjärta började mer och mer fångas av andra saker.

Vänd om! Kom tillbaka till den position där Gud och hans rike får vara din första prioritet. Då kommer också alla de andra sakerna att falla på plats. (Matt 6:33)


No comments:

Post a Comment