Nyhetsflödet

Wednesday

Gud har hört din bön - 2 Kung 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sände Jesaja, Amos son, detta bud till Hiskia: "Så säger HERREN, Israels Gud: Jag har hört det som du har bett till mig angående Sanherib, kungen i Assyrien."  (2 Kung 19:14 FB)

Hiskia stod inför en övermäktig fiende. Den assyriska kungen står utanför Jerusalem med en här på flera hundratusen soldater. Hiskia förstår att han, mänskligt sätt, inte har en chans mot denne fiende.

Hiskia vänder sig gång på gång till Gud i sin nöd. Då han får ett hotelsebrev från den assyriska hären, tar Hiskia med brevet och lägger fram det inför Herrens ansikte i Herrens hus (vers14).

Till slut får han beskedet genom Jesaja som säger att Gud har hört hans bön och att Gud ska befria Jerusalem.

Gud vill säga detsamma till dig idag. "Jag har hört din bön". Gud känner din situation, och han känner dig. Dina böner har nått fram.

No comments:

Post a Comment