Nyhetsflödet

Monday

Tillbaka till Ordet - 2 Kung 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som man hade funnit i HERRENS hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför HERRENS ansikte det förbundet att de skulle följa HERREN och hålla fast vid hans bud, hans vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och upprätthålla detta förbunds ord, som var skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet."  (2 Kung 23:2-3 FB)

Josia hade funnit fram Guds ord i Herrens hus. Då gudsordet lästes upp förstod folket hur långt ifrån Guds vilja man hade hamnat. Men man ingick, där och då, ett förbund med Gud där man lovade att hålla fast vid Guds ord av "hela sitt hjärta och av hela sin själ" (vers 3).

Överlåtelsen till Gud och hans ord fick stora konsekvenser för folket och dessa beskrivs i resten av kapitlet. Om Josia kan vi läsa "Före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han, ingen som så av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till HERREN i enlighet med hela Mose lag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom."

Vi behöver också i vår tid Josia-gestalter. Människor som sätter Guds ord i centrum och som leder folket in i en förnyad och fördjupad överlåtelse till Gud. Vill du vara en av dem?

No comments:

Post a Comment