Nyhetsflödet

Wednesday

Kompromiss med synden - Dom 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Efraim drev inte heller bort de kananeer som bodde i Gezer, utan kananeerna bodde kvar bland dem i Gezer."  (Dom 1:29 FB)

Josua var nu död. I sitt sista tal till folket uppmanade han dem att välja vem de ville tjäna. Herren eller avgudarna bland folket i landet (Jos 24:15).

Israeliterna fortsatte nu sin erövring av det utlovade landet. Men de lät de besegrade folken bo kvar (vers 27-33). Detta ledde till en mångårig blandning av tillbedjan både till Herren och till avgudarna. Till slut ledde det fram till att israeliterna förlorade landet och blev bortförda i den babylonska fångenskapen.

Så är det också i våra liv. Om vi kompromissar med synden och låter den finnas kvar i våra liv kommer den till slut att leda oss in i fångenskap och slaveri. Vi får aldrig kompromissa med synden, inte ens om vi kallar synden vid något annat namn. Synd är synd. Och om vi inte förgör synden i våra liv kommer den att förgöra oss.

No comments:

Post a Comment