Nyhetsflödet

Wednesday

Profetisk varning - Jes 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den dagen skall de som bor i detta kustland säga: Se, så gick det med dem som var vårt hopp, dem som vi flydde till för att få hjälp och bli räddade undan kungen i Assyrien. Hur skall vi då komma undan?"  (Jes 20:6 FB)

Jesaja ville vara en profetisk varning genom sitt sätt att klä sig (vers 3). Förmodligen ansåg folket att Jesaja var en löjlig figur genom Jesajas sätt att klä sig och hans sätt att vara. Jesaja ville vara en varning till ett folk som inte satte sin lit till Herren utan litade helt och fullt på mänskliga resurser.

Vi som lever idag har också en kallelse att vara en profetisk signal till omvärlden. En omvärld som har slutat att lita på Herren och bara ser till mänskliga reseurser och till sitt eget bästa.

Hur ska vi på bästa sätt kunna vara en profetisk signal i vår tid?

Tuesday

På den dagen - Jes 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty när de ropar till HERREN på grund av förtryckarna, skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han skall befria dem." (Jes 19:20 FB)

Den första delen av kapitlet handlar om dom över dem som inte vill tro på Herren (vers 1-17). Den andra delen talar om att väckelsen ska nå många av dem och de ska vända sig till Herren (vers 18-25).

Det finns många löften om förknippade med uttrycket "På den dagen" eller "På den tiden" (vers 18, 19, 21, 24).
På den dagen ska:
-man tala Bibeln språk (vers 18)
-ett altare vara rest åt Herren (vers 19)
-Herren sända en frälsare som befriar folket (vers 20)
-de lära känna Herren (vers 21)
-de avge löften till Herren och infria dem (vers 21)
-Herren bönhöra dem och hela dem (vers 22)
-de tjäna Herren (vers 23)
-ska Herren välsigna dem (vers 25)

Sunday

Herrens slutliga seger - Jes 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den tiden skall gåvor bäras fram till Herren Sebaot från det resliga folket" (Jes 18:7 FB)

Kapitlet handlar om det resliga folket med glänsande hy som inger fruktan och som hotar Guds folk (vers 2).

Till slut skall alla folk inse att Herren är Gud och böja sina knän inför honom "för att i Jesus namn alla knän skall böja sig, i himmelen och på jorden och under jorden" (Fil 2:10)

Friday

De hade glömt sin frälsnings Gud - Jes 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty du hade glömt din frälsnings Gud, du kom inte ihåg din styrkas klippa. Därför planterade du ljuvliga planteringar och satte främmande skott i dem."  (Jes 17:10 FB) 


Den intensiva gemenskapen med Gud hade mattats. Det som en gång hade varit ett livsförvandlande möte blev till slut bara slentrian.  Det gick till och med så långt att "man satte främmande skott", att man i stället för att tillbe Gud införde främmande, kanske till och med ockulta, vanor. Man hade glömt sin frälsnings Gud.


Men det är dags att vända om säger Herren. Det kommer nya tider. Det ska komma dagar då människor ska blicka upp till Herren igen och deras ögon ska se Israels Helige (vers 7).


Du som känner att ditt kristna liv har blivit en torr slentrian. Ge inte upp! Herren vill på nytt uppliva sitt folk om vi öppnar oss igen för vår frälsnings Gud.

Wednesday

Borttappad glädje - Jes 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Glädje och fröjd har försvunnit från de bördiga fälten och i vingårdarna hörs ingen sång, inget jubel."  (Jes 16:10 FB)

Profetian om Moab fortsätter i detta kapitel. Här beskrivs hur det som en gång var glädjefyllt nu har förlorat all glädje. Moab försökte återfinna sin glädje genom att mer intensivt tillbe sina avgudar (vers 12). Men till ingen nytta.

Glädje tillhör Guds folk. Jesus vill att vi ska leva i fullkomlig glädje (Joh 15:11). Det är den glädjen som är vår styrka (Neh 8:10).

Då vi förlorar vår glädje ska vi inte söka den bland materiaella ting eller hos andra "avgudar". Den verkliga glädjen finns bara i Herren "Fröjd i Herren är er styrka" (Neh 8:10)

Dom över avgudadyrkare - Jes 15

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han går upp till sitt tempel, till Dibon och upp på offerhöjderna för att gråta"  (Jes 15: 2 FB)

Kapitlet uttalar domord över Moab som var Isarels fiender. Då det börjar gå dåligt för Moab, vänder de sig inte till Gud för att få förlåtlelse och upprättelse.

Istället vänder de sig till sitt tempel, till Dibon och till offerhöjderna. Men där finns ingen hjälp att få, utan klagandet, jämrandet och tårarna fortsätter (vers 3). Klagoropen hörs över hela landet och till och med krigarna tappar modet och våndas (vers 4).

Historien upprepar sig ständigt. Även i våra dagar möter vi människor som vänder sig till avgudar. De kan vara beredda att tro på vad som helst, utom på Herren Gud.

Men det finns bara en Gud. Det finns bara en väg, och den vägen är Jesus (Joh 14:6)

Sunday

Vila från smärta och oro - Jes 14

Kommentar till den dagligabibelläsningen
"På den dag då HERREN ger dig ro från din smärta och oro och från det hårda arbete som har varit lagt på dig" (Jes 14:3 FB)

I kapitlet berättas om djävulens uppgång och fall (vers 10-15). Om hur han blev upphöjt och hur han hade ambitionen att bli lik "den högste", men hur han sedan blev nedkastad.

Men i kapitlet finns det även tröstens ord till den som lider och plågas av oro. Herren kommer att ge dig ro för all din smärta, oro och bekymmer (vers 3). Jesus återkommer många år senare med samma löfte: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ger er vila....Då skall ni finna ro för era själar" (Matt 11:28)

Thursday

Herrens dag är nära - Jes 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se Herrens dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där". (Jes 13:9 FB)

Ett varningsrop ljuder att Herrens dag är nära. En dag som drabbar jorden. Vi kan se likheter i beskrivningen med Jesu tal om den sista tiden i Matteusevangeliet 24-25.

Den här jorden kommer inte att bestå för evigt. En dag kommer Herrens dag och Jesus uppmanar oss att "vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer" (Matt 25:13)

Herren vill att så många som möjligt ska bli frälsta. Han samlar sin krigshär inför den sista tiden (vers 4).

Monday

Ösa vatten med fröjd - Jes 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång.  Han har blivit min frälsning." Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor." (Jes 12:2-3 FB)

Kapitel tolv består av några korta, glädjefyllda verser där Jesaja brister ut i lovsång och tacksägelse till Gud. Att tillhöra Herren är inte något tungt eller glädjelöst. Då vi tänker på vad Herren ger oss är det nära att lovsången bryter fram och vi får "ösa vatten ur frälsningens källor". Ibland kan glädjen bli så påtaglig att vi måste få "ropa av fröjd" (vers 6)

Resultatet av denna glädje blir att vi gärna vill berätta det för andra. Inte som ett tvång eller ett måste. Snarare är det så att om man varit med om något fantastiskt, så är det svårt att låta bli att berätta det för dem vi möter. Och vi får, tillsammans med Jesaja, "göra hans gärningar kända" och "förkunna att hans namn är upphöjt" (vers 4)

Saturday

Fridsriket -Jes 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem."  (Jes 11:6 FB)

Här talas det om det kommande fridsriket "Tusenårskriket" där det goda ska råda. Ingen ska göra något ont för landet ska vara fullt av Herrens kunskap (vers 9).

Det föregås av att "telningen" kommer. Ännu en profetia om Jesu tillkommelse.
-Herrens Ande ska vila över honom (vers 2)
-Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan (vers 3)
-Han ska döma med rättfärdighet och rättvisa (vers 4)

Kännetecknande för honom ska vara Rättfärdighet och trofasthet (vers 5).

Vi är inte utlämnade åt slumpen. I mötet med Jesus kommer vi alltid att mötas av rättfärdighet, men också av trofasthet. Han kommer alltid att vara trofast. Vad som än händer.

Thursday

Ve över förtryckare - Jes 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar och skriver orätta lagar för att förvrida rättvisan för de nödställda och beröva de nertryckta i mitt folk deras rätt"  (Jes 10:1-2 FB)

I inledningen av kapitlet anklagas de som förtrycker de svaga i samhället. Anklagelsen riktas mot de rika och styrande för att de skriver orättfärdiga lagar som gagnar dem själva med förtrycker dem som redan är utsatta.

Flera grupper tas med bland dem som lider: de nödställda, de nertryckta, änkor och faderlösa.

Guds hjärta lider med alla dem som är utsatta och har det svårt. Gud förväntar sig av oss att vi på samma sätt ska värna om de utsatta. Gud varnar förtryckarna. De kommer att få stå till svars för sina gärningar. Det kommer att komma räkenskapsdag, där vi alla ska få stå till svars för våra handlingar.

Men Gud vill egentligen inte tvinga oss att göra det som är rätt. Sådana gärningar är mindre värda. Gud vill att vi ska vilja välja det som är rätt och gott. Gud vill att vi ska värna det svaga. Gud vill att det som finns i hans hjärta också ska finnas i vårt hjärta.

Wednesday

Det finns hopp - Jes 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram."  (Jes 9:2 FB)

Det finns hopp. Herren vill komma med sitt ljus. Det nattsvarta mörkret kan ta slut. Ångesten kan ta slut (vers 1).
Profetian handlar om att Jesus skulle komma och han skulle vara det ljuset vara det ljuset (Joh 1:9):
"Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste." (vers 6)

Och Jesus kom med sitt ljus till världen!

Eftersom Jesus har kommit får vi säga till människor som lever i nattsvart mörker: Det finns hopp! Jesus vill komma in i ditt liv och förvandla mörkret till ljus. Det är sådan Jesus är!

Tuesday

Ty Gud är med oss - Jes 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty Gud är med oss"  (Jes 8:10 FB)

Immanuel betyder "Gud är med oss". Gud är inte mot dig. Gud är inte likgiltig mot dig. Han är för dig.

Det var det profeten Jesaja fick uppleva. Att Gud är en Gud som bryr sig om och att han är för oss. Profeten upplever också Guds närvaro över sitt liv:
"Så sade HERREN till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg" (vers 11)

En stark hand vakar över oss. Den vill leda oss och beskydda oss från att komma på villovägar. Det är Guds hand.

Saturday

Att ha ett fäste som håller - Jes 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om ni inte är fasta i tron, har ni inget fäste" (Jes 7:9 FB)

Om vi inte har något fäste i livet, kommer vi att driva omkring efter varje ny tanke som dyker upp om Gud. Vi kommer att drivas med i den allmänna opinionen efter vad som är politiskt korrekt just då.

Vi måste vara fasta i tron. Tro kommer at att höra Guds ord (Rom 10:17).

Guds ord är det fäste där vår tro måste vara förankrad. Inte i våra känslor eller i vårt förnuft.

Det finns många bra böcker som handlar om Gud. Men den viktigaste är utan tvekan den som Gud själv har medverkat till att skriva. Det är därför den kallas "Guds Ord". Om vi är väl förankrade i Guds ord, då har vi ett fäste som gör att vi kan läsa andra böcker med rätt bedömningsförmåga. Då vet vi vad vi tror. Då har vi ett fäste. Då kan vi vara fasta i tron.

Friday

Renade läppar - Jes 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: "När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad." (Jes 6:6-7 FB)

Kapitlet handlar om Jesajas kallelse. Det börjar med en oförglömlig uppenbarelse av Herren. I mötet med Gud upplever Jesaja sin egen orenhet (vers 5). Det verkar som om Jesaja upplever det orimliga i att han skulle kunna vara ett språkrör från Gud, då Jesaja själv hade orena läppar.

Då kommer ett himlaväsen i Jesajas syn och rör vid hans läppar med ett glödande kol för att rena Jesajas läppar (vers 6).

Sedan kommer frågan från Herren: "Vem skall jag sända?" - och Jesajas svar: "här är jag, sänd mig" (vers 8).

Frågan från Herren går ut också idag: "Vem skall jag sända?" - Vad är ditt svar?

Du har kanske, precis som Jesaja, invändningar varför inte du passar till tjänsten. Låt Gud beröra dig med sin renande kraft. Var inte orolig, Herren kommer att utrusta dig för den tjänst han kallar dig till.